Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Dwingelderveld aantal per maand 1992-2013


Het aantal kraanvogels in o.a. Duitsland en Denemarken loopt verder op. Ook het aantal doortrekkende kraanvogels in Noord-Nederland neemt de laatste jaren duidelijk toe. 
Het verspreidingsgebied verschuift in westelijke richting en dat levert leuke verrassingen in het vroege voorjaar. Steeds vaker komen er kraanvogels over Nederland en soms ook aan de grond. Het voorjaar van 2012 zorgde voor een spectaculair aantal kraanvogels over Nederland. 

   1992-1996 1997-2001  2002-2006  2007-2011 
januari 0
februari 0 0 50 
maart 31 0 196 
april 1 15  15 
mei 2 17 
 juni 1
 juli 0
 augustus 0
 september 1 14 
 oktober 1 13 
 november 60 46 
 december 25  11 

Dwingelderveld aantallen 1992-2011 (gegevens Joop Kleine)

   2012 aan de grond 2013 aan de grond
 januari  0  2  3 3
 februari  5  2  3 3
 maart  144  52  288 44
 april  0  2  0 2
 mei  0  4  0 5
 juni  0  3  0 4
 juli  4  3  0 3
 augustus  0  5  0 3
 september  0  3  0 5
 oktober  0  0  0 0
 november  30  0  0 0
 december  74  6  0 0 

Dwingelderveld aantallen 2012-2013 (gegevens Joop Kleine)

Dwingelderveld
Het Dwingelderveld kan hier een belangrijke rol spelen als rust- en slaapplaats. Omdat we weten dat het aantal de komende jaren verder gaat toenemen, kun je hier als beheerder al op inspelen door kraanvogelvriendelijke maatregelen te nemen.

Misschien moet er een enkel pad verdwijnen of verplaatst worden naar een andere, minder kwetsbare locatie. Een uitkijktoren is sterk te verkiezen boven het aanleggen van een nieuw pad. Voor het publiek biedt het goede mogelijkheden om te genieten van het uitzicht, voor kraanvogels biedt het uitzicht op een ongestoorde rustplek en wie weet nog veel meer!


delen

Duizenden ganzen badderen en drinken in het zandwingat in Veenhuizen. Totdat in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.    


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989