Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Kraanvogels Engbertsdijksvenen 2011
Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen in 2011, foto Gerrit Schepers.

Tussen Vriezenveen en Kloosterhaar vinden we de Engbertsdijksvenen, het overblijfsel van een ooit uitgestrekt hoogveengebied aan de oostgrens van Nederland. De kern van het gebied wordt gevormd door een stukje rustend hoogveen, dat in de afgelopen jaren weer tot leven wordt gebracht.

Vanwege de grote natuurrijkdom is Engbertsdijksvenen internationaal erkend als ‘wetland’ en bovendien aangewezen als stiltegebied. Naast kenmerkende hoogveenplanten en mossen, komen er veel bijzondere broedvogels voor, zoals blauwborst, roodborsttapuit, boomvalk, oeverzwaluw en geoorde fuut. Veel geziene trekvogels in de winter zijn blauwe kiekendieven, klapeksters en… kraanvogels.

Kort filmpje van de overzomerende kraanvogels. Klik op de foto om 'm te bekijken. Ach, vooruit, hier nog een (beide filmpjes zijn van Gerrit Schepers).Jaarlijks trekken kraanvogels over het veen of landen er, om te eten, uit te rusten of een enkele keer (zoals in 1992) te overzomeren. Broeden leek nooit een serieuze optie, maar vorig jaar verbleef vanaf maart een paartje kraanvogels langdurig in de Engbertsdijksvenen. Het lijkt er sterk op dat het gebied en de omgeving op geschiktheid werden verkend.

Klik hier voor een PDF met een mooi verslag van de ontwikkelingen in 2011.


delen

Duizenden ganzen badderen en drinken in het zandwingat in Veenhuizen. Totdat in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.    


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
Fochteloėrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989