Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Veenhooibeestje: ook blij met vernatting
Vernatting is ťťn van de succesfactoren voor de kraanvogel in het FochteloŽrveen. Maar ook andere soorten profiteren hiervan, zoals het veenhooibeestje, ťťn van de meest zeldzame vlindersoorten van ons land.

De rups van het het veenhooibeestje leeft van het eenarig wollegras, dat vrijwel uitsluitend in hoogveengebieden te vinden is, en die zijn in Nederland schaars.

Door aanleg van kades en damwanden kan het FochteloŽrveen meer regenwater vasthouden. Wanneer vervolgens het waterpeil niet in ťťn keer, maar stapsgewijs wordt verhoogd, kan worden voorkomen dat de rupsen (die in de pollen eenarig wollegras zitten) verdrinken.

Vooral in het centrale deel van het veen neemt het wollegras toe en wordt ook een toenemend aantal veenhooibeestjes geteld. Inmiddels kennen we in het FochteloŽrveen de grootste populatie veenhooibeestjes van ons land!

Het veenhooibeestje blijft kwetsbaar, enerzijds omdat het hoge eisen stelt aan de leefomgeving, anderzijds omdat het zich niet snel verplaatst, en zeker niet over een terrein dat er duidelijk anders uitziet. Alleen wanneer er brede, natte verbindingszones naar nabijgelegen gebieden ontstaan, bestaat de kans op een nieuwe kolonie. De huidige uitbreiding/verdere vernatting van het veen biedt hiertoe perspectief!

Judith Bouma volgt al meer dan tien jaar de veenhooibeestjes in het FochteloŽrveen, als vrijwilliger voor de Vlinderstichting. Klik hier om haar verslag 'Gek van het veenhooibeestje' te downloaden


delenHet gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lawaaierige lesvliegtuigen van de vliegscholen van de luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes te vliegen.   

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989