Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Gladde slang: houdt het liever droog
In het hele FochteloŽrveen komt de gladde slang voor. Het merendeel van de kaden met houten damwanden is na enkele jaren bevolkt door gladde slangen, daarna loopt het aantal terug. Naast de vernatting ligt de oorzaak in dichtgroei van kaden met grassen, struiken en bomen. Droge delen langs de rand van het veengebied groeien dicht met een dichte mat van berkenopslag.

In korte tijd gaat zo op verschillende manieren leefgebied verloren. Gladde slangen verlaten de kaden en trekken verder door het gebied als ware het nomaden. Op de Bonghaar lopen tot de eeuwwisseling Schotse Hooglanders. Het gebied is te open en niet geschikt voor slangen. De omheining en de Schotse Hooglanders zijn nu tien jaar weg en de konijnenstand is afgenomen. Langzaamaan neemt de variatie toe en is de Bonghaar zeer geschikt voor de gladde slang. Ze nemen in aantal toe en worden steeds vaker gezien, onder meer op en naast de paden. Door de toegenomen recreatiedruk vallen hier regelmatig slachtoffers onder de jonge slangen.

Hoe herken je de gladde slang?
De gladde slang heeft ongekielde schubben en daardoor een glad uiterlijk. De slang heeft een ronde pupil en is slank van bouw. Gladde slangen komen voor in heideterreinen, hoogvenen en op stuwwallen. Ze zijn in hun verspreiding beperkt tot zandgronden. Gladde slangen zijn levendbarend, en broeden de eieren uit in het moederlichaam. De gladde slang staat op de Rode Lijst aangemerkt als Ďbedreigdí en in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn.


delenHet gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lawaaierige lesvliegtuigen van de vliegscholen van de luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes te vliegen.   

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989