Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
De levendbarende hagedis
De levendbarende hagedis komt in Nederland voor op heide en hoogveen, in structuurrijke weg- en spoorbermen, ruigten, kapvlakten, open bossen, en in de duinen van Zeeland en Terschelling.

De laatste jaren loopt het aantal van deze ooit zeer algemene hagedis sterk terug in Nederland en sinds 2007 hij zelfs op de Rode Lijst. Volgens tellingen van RAVON is Friesland een gunstige uitzondering. Het aantal levendbarende hagedissen is er stabiel. Dat geldt echter niet voor het Drents-Friese FochteloŽrveen, waar de populatie in de afgelopen 15 jaar is afgenomen, mogelijk tot wel 77%.

Hoofdoorzaak is de vernatting en het dichtgroeien van kades met struiken en bomen. Een steeds groter deel van het leefgebied van de levendbarende hagedis staat nu tijdelijk of permanent onder water. Een andere oorzaak is de vergrassing van droge delen in het veen, waardoor een eentonige vegetatie van hoge pollen pijpenstro ontstaat met weinig variatie en minder diversiteit aan prooidieren.

Momenteel zitten de meeste levendbarende hagedissen in ruigtevegetaties aan de rand van het gebied, langs paden en het faunascherm langs de FochteloŽrveenweg. Ook de wat drogere struikheidevegetatie en ruigtes zijn in trek. Langs zandwegen en houtwallen zitten restpopulaties.

Tijdens de werkzaamheden in de randzone is zorgvuldig gekeken naar mogelijkheden om deze hagedissen te sparen en de leefomstandigheden te verbeteren. Met het oog hierop wordt de komende jaren opslag op het veen verwijderd en worden kades boomvrij gemaakt. Ook bij de inrichtingsprojecten rond het Esmeer (waar de levendbarende hagedis het overigens erg goed doet!) en het FochteloŽrveld krijgen reptielen (ook adders) de aandacht en wordt gekeken hoe en waar leefgebied behouden kan blijven.

Een uitgebreide beschrijving van kenmerken, leefomgeving, verspreiding, bescherming en onderzoek, inclusief foto- en kaartmateriaal, vindt u in de Soortenstandaard van het ministerie van LNV. Klik hier om het PDF bestand te downloaden.


delenHet gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lawaaierige lesvliegtuigen van de vliegscholen van de luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes te vliegen.   

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989