Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
FochteloŽrveen: kerngebied roodborsttapuit


De roodborsttapuit is een Vogelrichtlijnsoort op het FochteloŽrveen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw verdween de roodborsttapuit uit het cultuurlandschap in Drenthe en trok zich terug op heide en hoogveen.Het openkappen van heidevelden en de natuurontwikkeling rond heide- en hoogveengebieden pakt positief uit. Het FochteloŽrveen is ťťn van de kerngebieden van de roodborsttapuit in Drenthe. Nieuwe natuur die extensief beheerd wordt rond het FochteloŽrveen, is na enkele jaren geschikt als broedplaats en loopt vol met roodborsttapuiten. Extensief beheer zorgt voor de nodige variatie in het Compagnonsveld, FochteloŽrveld en de komende jaren in The Dutch Crane Resort. Ook in de polder Ravenswoud tot ver buiten het veen, en zelfs in het gangbare landbouwgebied zitten soms weer roodborsttapuiten.

Tussen 1976-1985 gaat het om jaarlijks 10-18 paren in het FochteloŽrveen. Daarna neemt het aantal toe. Net als bij het paapje loopt het aantal na de eeuwwisseling iets terug door de vernatting en aanleg van kaden. Vervolgens herstelt de stand zich en in 2011 zijn er 89 op het hoogveen. In het hele FochteloŽrveengebied inclusief de natuurontwikkeling gaat het om circa 140 paren.

In het FochteloŽrveen neemt de roodborsttapuit genoegen met de droge delen. Hier en daar wat opslag of een oude struikheidepol is belangrijk. Vanaf deze verhogingen wordt de omgeving verkend, gezongen en naar eten gespeurd.

Eind oktober zijn de meeste roodborsttapuiten uit het veen vertrokken, maar af en toe overwinteren er enkele. De meeste komen eind februari terug. De eerste bezetten de beste plekken in het veen en hun aanwezigheid valt direct op. Ze zitten of zingen in de topjes van struiken en bomen. In de loop van maart wordt de rest van de territoria bezet en is het gebied volgelopen.

Er wordt genesteld in pollen heide en pijpenstrootje, slootwallen en greppels. De eerste jongen verschijnen halverwege mei. Roodborsttapuiten met jongen vallen op, omdat de ouders fel alarmeren. Eind mei kom je steeds meer jonge roodborsttapuiten tegen in het veen. Het vrouwtje start daarna met een tweede legsel. Als het vrouwtje op eieren zit, houdt het mannetje een oogje in het zeil en trekt het met de eerste jongen op totdat het voor hen tijd is om op eigen benen te staan. Vanaf dat moment worden jongen uit het territorium verjaagd. Zo wordt ruimte gemaakt voor de jongen van het tweede broedsel.

Roodborsttapuiten broeden meerdere malen per jaar en zijn tot in september territoriaal. In 1997 hebben 22 paren een eerste broedsel met gemiddeld 3,1 jong, minimaal 7 een tweede broedsel met 3,7 jong en 2 een derde broedsel.

Ook komend decennium zijn de vooruitzichten voor de roodborsttapuit gunstig. Zowel in het FochteloŽrveen, omdat er opslag van bomen wordt gekapt, als eromheen, omdat bos wordt gekapt en opslag van struiken en bomen wordt teruggedrongen en voormalige intensieve landbouwgrond extensief wordt beheerd. Het aantal zal daarom waarschijnlijk nog iets toenemen.


delenHet gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lawaaierige lesvliegtuigen van de vliegscholen van de luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes te vliegen.   

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989