Links / Bescherming /
Broedtijd is een kwetsbare tijd


Tijdens de balts zoeken kraanvogels rustige plekken op om te dansen, foerageren, trots rond te lopen en te copuleren. Baltsplaatsen liggen in de buurt van het broedgebied. Baltsplaatsen worden in het voorjaar bezocht en vrijwel gelijktijdig wordt ook de broedplaats verkend. Is het rustig dan gaan kraanvogels over tot nestbouw en eileg.

Broedende kraanvogels zijn kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. In het broedseizoen wordt in het FochteloŽrveen een groot gebied rond het nest afgesloten voor iedereen. Geplande inventarisaties worden opgeschort. Na een maand komen de eieren uit en ook in deze periode is rust erg belangrijk.

Grote aaneengesloten gebieden maken de meeste kans en zijn doorslaggevend voor het succes van kraanvogels. Open gebieden zijn kwetsbaar en uitkijktorens zijn de oplossing om publiek van afstand te laten genieten. De uitkijktoren in het FochteloŽrveen is een goed voorbeeld. Vanuit deze toren was in 2001 het paar met jong weken achtereen te zien. Ook in 2005 en 2006 was onregelmatig een paar met jong(en) vanuit de uitkijktoren te zien.

Bewaking
In het FochteloŽrveen worden de kraanvogels sinds 1999 goed in de gaten gehouden. In 1999 werd copulatie gezien in de zomer en trok een paar zich terug in het hoogveengebied. Werkzaamheden zijn dat jaar stilgelegd om het paar rust te gunnen. Waarschijnlijk ging het om een jong paar, gezien de karakteristieke gedragingen.

In 2000 is de uitkijktoren "de Zeven" in de rand van het Plantsoen gebouwd en waren de omstandigheden minder ideaal. Omzwervingen door Drenthe waren het gevolg. In 2001 zag het er goed uit. Door de MKZ-crisis was het FochteloŽrveen afgesloten, maar ook in de randzone waren grote gebieden voor publiek niet toegankelijk. Al die rust, nattigheid en een paar volwassen kraanvogels waren de ingrediŽnten voor het eerste succesvolle broedgeval sinds mensenheugenis. Er was nog een paar aanwezig, dat waarschijnlijk niet gebroed heeft.

Verstoring van een kraanvogelfamilie, mei 2010

Als de kraanvogels broeden, wordt vanaf een veilige afstand de omgeving in de gaten gehouden om de rust te garanderen. De wetlandwacht en boswachters van Natuurmonumenten surveilleren in het broedseizoen regelmatig tot meermaal daags op kwetsbare plaatsen. Er is overleg en knelpunten worden direct aangepakt en opgelost. Instrumenten als deze website maken mogelijk dat het grote publiek van een veilige afstand kan meegenieten van deze unieke ontwikkeling in het FochteloŽrveen
.


delen

Duizenden ganzen badderen en drinken in het zandwingat in Veenhuizen. Totdat in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.    


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989