Links / Bescherming /
Zorgvuldig zoneren van levensbelang


In 2001 was het erg rustig in het FochteloŽrveen en broedden kraanvogels op korte afstand van een wandelpad dat was afgesloten in verband met de MKZ-crisis. De jaren erna is de broedplaats niet meer gebruikt. Dit voorbeeld is veelzeggend. Geschikte broedplaatsen liggen voor een deel langs wandel- en fietspaden.

Om meer geschikte broedplaatsen te krijgen, zal een enkel pad moeten verdwijnen. Soms is alleen het verwijderen van opslag of vernatten van gebieden al voldoende. In de toekomst is het van groot belang om nog in te richten gebieden vanuit de ogen van kraanvogels te bekijken. Een toename van broedparen is dan waarschijnlijk mogelijk. Ook van belang is het om potentiŽle broedplaatsen in een straal van tientallen kilometers rond het FochteloŽrveen onder de loep te nemen en waar nodig maatregelen te treffen. Beheerders in de buurt van het FochteloŽrveen kunnen rekening houden met de vestiging van een paar kraanvogels als er aan de voorwaarde wordt voldaan. Ook hier is het een kwestie van goed zoneren.

Rustige pleisterplaatsen
Rustige pleisterplaatsen worden steeds belangrijker. Nog geen 15 jaar geleden speelden er geen knelpunten! Nu neemt de druk op het gebied alleen maar toe door: woningbouw in de polder Kloosterveen in Assen, sterke toename van het wegverkeer op de weg Oosterwolde-Veenhuizen-Assen. Er is een toename van recreatie en recreatieve voorzieningen, een groot deel van Bankenbos is opengesteld en er zijn plannen voor het aanleggen van nieuwe wandel- en fietspaden.

Een grotere bedreiging vormt de sterke toename van het vliegverkeer.

Anders zoneren
Het gevolg van al deze knelpunten is dat stukje bij beetje de rust verdwijnt. Er bestaan hier echter nog voldoende mogelijkheden om de verliezen te compenseren of te zoeken naar alternatieven. Komende jaren moet geÔnvesteerd worden in rustige pleisterplaatsen die grenzen aan het hoogveengebied. Aan de kant van Smilde, Ravenswoud en Fochteloo zijn er mogelijkheden. Het is een kwestie van goed zoneren en dan is recreatie op kleine schaal zeker mogelijk.


delen

Duizenden ganzen badderen en drinken in het zandwingat in Veenhuizen. Totdat in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.    


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989