Links / Bescherming /
Wat je met rust laat, kan groeien


Het gaat goed met het FochteloŽrveen. Maar het blijft een kwetsbaar gebied met soorten die onze aandacht en bescherming nodig hebben. 

Een doorn in het oog zijn dan ook de lesvliegtuigen van luchthaven Eelde en Lelystad die het luchtruim van het wetland, Natura 2000- en stiltegebied FochteloŽrveen gebruiken om rondjes te vliegen. De verstoring door de luchtvaart neemt steeds verder toe.

Luchtvaart zorgt voor steeds meer verstoring
Ondanks dat het FochteloŽrveen is aangewezen als stiltegebied, is er op het gebied van de luchtvaart weinig geregeld.

De provinciale omgevingsverordening meldt: "In een stiltegebied mag de sterkte van het geluid niet boven een waarde van 40 dB(A), oftewel 40 decibel uitkomen. Dit is te vergelijken met het geluidsniveau van zingende vogels. Als streefwaarde hanteren we 30 decibel. Dat de stilte af en toe wordt verstoord door bijvoorbeeld overvliegende vliegtuigen is niet te vermijden'."

'Af en toe..'. 'overvliegende vliegtuigen'. De afgelopen tien jaar is het aantal vluchten van vliegtuigen boven het FochteloŽrveen sterk toegenomen. Als vliegtuigen niet kunnen landen op Eelde, vliegen ze rondjes boven het FochteloŽrveen. Voor lijnvluchten is de noodzaak daarvan wellicht nog uit te leggen, echter les- en sportvliegtuigjes doen regelmatig veel meer dan 'overvliegen'. Het is maar zeer de vraag in hoeverre dat niet te vermijden valt en of het binnen het kader van de verordening valt. 

 

De tabel geeft een overzicht van het aantal verstoringen waargenomen vanaf 2007. Voor 2007 was verstoring gering, sindsdien is sprake van een sterke toename. Het dipje in 2010 komt door overschrijding van de geluidsruimte dat jaar, waardoor er maanden achtereen niet gevlogen mocht worden. Helaas weigert luchthaven Eelde de gedragscode te volgen waarbij natuurgebieden worden gemeden.Helicopters, een enkele keer noodzakelijk, zoals in april 2011 bij de brand, maar altijd enorm verstorend. 

In 2011 is het aantal verstoringen door helicopters sterk toegenomen. Helicopters zorgen voor intensieve verstoring. Tijdens een legeroefening in het najaar van 2011 zijn de kraanvogels verjaagd en hingen er constant ganzen in de lucht. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een Natura 2000 gebied. Na overleg heeft defensie besloten rekening te houden met Natura 2000 gebieden Dwingelderveld en FochteloŽrveen in 2012, zodat de kraanvogels rust houden. Een goed voorbeeld, dat navolging verdient!


delen

Duizenden ganzen badderen en drinken in het zandwingat in Veenhuizen. Totdat in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.    


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989