Home / Fochteloërveen / Actueel /
29-2-2012 Plannen Norgerbrug afgeblazen


Provincie Drenthe en Gemeente Assen hebben de plannen voor de verkeersoplossing bij Norgerbrug, afgeblazen. Dit betekent dat er geen nieuwe weg en brug komt langs het buurtschap, dat deels ligt op het grondgebied van gemeente Midden-Drenthe. De lopende procedures voor de aanleg van de nieuwe weg en brug worden stopgezet.

Aanleiding voor het besluit zijn recente afspraken voor regionale woningbouw in de Regiovisie Groningen Assen. Daarin hebben gemeenten en provincies afspraken gemaakt over een ander bouwtempo, waarmee wordt ingespeeld op de verslechterde woningmarkt. "We zullen nader onderzoeken in hoeverre andere, eenvoudiger varianten mogelijk zijn voor de ontsluiting van de woonwijk Kloosterveen en de aanpassing van het Norgerbrugtracť. De provincie zal dit samen met beide gemeenten en de belanghebbenden in de omgeving doen", meldt gedeputeerde Henk Brink.

Het was natuurlijk mooier geweest, en voor de lange termijn gunstiger, als de reden lag in een veranderd inzicht ten opzichte van de natuurwaarden... maar voorlopig is het goed nieuws voor de rust van ganzen, kraanvogels en andere soorten in en rondom het FochteloŽrveen. Nu de plannen zijn afgeblazen, is de kans groter dat u ergens kraanvogels kunt (blijven) horen trompetteren!  

Klik hier om het persbericht te lezen. delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989