Home / Fochteloërveen / Actueel /
Droogte nekt broedende kraanvogels Fochteloėrveen

In 2019 is het net als vorig jaar erg droog in het Fochteloėrveen. Die droogte is de reden dat veel broedplaatsen droogvallen en nesten bereikbaar worden voor roofdieren. Paren met kuikens zijn ook kwetsbaar, omdat veilige slaapplaatsen schaars worden. In het Fochteloėrveen broeden negen paren in 2019. Er vliegen twee jongen uit.

Nesten worden bereikbaar en kwetsbaar. Fochteloėrveen, 28 april 2019

Laag waterpeil maakt broedende kraanvogels kwetsbaar
Ondanks de regenval in de winter van 2018/2019 was het waterpeil laag. Ook het voorjaar en de zomer van 2019 waren droog. Daardoor vallen broedplaatsen al vroeg in het voorjaar droog en worden nesten gemakkelijk bereikbaar voor predatoren. Negen paren bouwen een nest en daarvan komen er twee uit, de rest mislukt. De meeste kraanvogels doen geen tweede poging, omdat het waterpeil te laag is en regen uitblijft. Drie paren hebben een nalegsel en daarvan is er één succesvol.  

Drie paren krijgen samen vijf kleine kuikens. Eén paar verliest twee kuikens van 2½ week oud. Een tweede paar verliest een groot kuiken van 6½ week oud en een paar dagen erna is ook het vrouwtje weg. Het alleenstaande mannetje brengt het overgebleven kuiken groot. Na 11 weken vliegt het kuiken, en een paar dagen erna heeft het mannetje een nieuw vrouwtje. Een derde ervaren kraanvogelpaar brengt één kuiken groot.

Tijdens de droogte en de extreem hoge temperaturen in juli is het voedselaanbod gering. Vaak worden kleine prooien uit de grond gepord en aan het kuiken gevoerd. Na een aantal regenbuien wordt het beter. Vlak voordat het kuiken vliegt, wordt het menu aangevuld met graszaden en graan. Twee paren brengen samen twee kuikens groot in 2019. Per broedpaar met nest is het broedsucces mager met 0,2 kuiken per paar (n=9).  

Ervaren man zoekt naar eten tussen het Jacobskruiskruid en distels in augustus 2019  

Paar met kuiken van 10½ week oud druk met eten zoeken. 23 juli 2019, Fochteloėrveen

Fochteloėrveenweg
De ouders van het derde paar vliegen om beurten de weg over, om een graantje mee te pikken in het landbouwgebied. De ouder die bij het kuiken blijft, is alert en staat op de tenen te waken. Als het kuiken 8½ week oud is, steekt de familie de weg lopend over, het graanveld in. In het perceel ernaast is net die dag een boer bezig om de bieten te bespuiten. De kraanvogels lopen rustig heen en weer in het graan, maar houden alles scherp in de gaten. Zodra de tractor te dichtbij komt, verdwijnen de kopjes onder het maaiveld. Als de boer de tractor uit stapt, versnellen ze de pas en lopen richting de Fochteloėrveenweg.

Door de drukte staan er bijna altijd direct fietsers of auto’s stil en wordt de doorgang belemmerd vaak door mensen die een foto willen nemen. Het duurt lang voordat de familie kraanvogel kan oversteken. Begin augustus is het kuiken 11 weken oud en staat de familie weer in het graan. Het kuiken is vliegvlug en kan het graanperceel nu beter bereiken.

Door de recreatie- en verkeersdruk is de Fochteloėrveenweg een steeds vervelender barričre geworden voor kleine kraanvogelkuikens. Rondom het hoogveengebied is veel leefgebied versnipperd met wegen en brede fietspaden en wordt weinig rekening gehouden met de bewoners die pendelen tussen het hoogveen en het landbouwgebied.    

Mannetje checkt of de kust veilig is en loopt voorop. 19 juni 2019 Fochteloėrveen      

Hulp bij oversteken
Het eerste paar kraanvogels steekt in juni de Fochteloėrveenweg over het hoogveen in. Daar zijn meer diepe plassen en mogelijk is de voedselsituatie in het hoogveen ook beter dan in de kurkdroge randzone in 2019. In 2018 zijn de kuikens van dit paar gesneuveld door de weg. Om herhaling te voorkomen, wordt de Fochteloėrveenweg tijdelijk afgesloten, als blijkt dat een paar met kuikens wil oversteken. Er wordt dagelijks gemonitord.

De gemeente heeft hekken en borden geleverd en zodra het zover is, wordt op cruciale plekken de weg afgezet en staan (vrijwillige) boswachters van Natuurmonumenten klaar. Na een paar pogingen steekt de familie met kuikens op 19 juni de weg over. De mensen die moeten wachten of omrijden, zijn begripvol. Een mooi voorbeeld van zorgplicht door de: Vereniging Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Provincie Friesland en de gemeente Oostellingwerf.  

Kraanvogelpaar met kuikens van ca. 2 weken oud. Juni 2019 Fochteloėrveen  

Kraanvogelpaar met kuiken van 11 weken oud, juli 2019 Fochteloėrveen  


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
Fochteloėrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989