Home / Fochteloërveen / Actueel /
Kraanvogel botst met Boeing


Fakenieuws, maar niet grappig bedoeld en steeds minder ondenkbaar. De sterke groei van de nationale luchtvaart zet kwetsbare natuur in Nederland onder druk. Steeds meer en laag vliegende vliegtuigen zorgen voor overlast en verstoring in een groot deel van Nederland. Zelfs zwaar beschermde Natura 2000-gebieden zijn niet veilig en worden opgeofferd.

De risicoís nemen toe
Het FochteloŽrveen ondervindt al jaren overlast van de luchthaven Eelde. Na de zoveelste financiŽle injectie van de overheid is het aantal vliegbewegingen verder toegenomen. Dat vergroot niet alleen het aantal verstoringen van beschermde Natura 2000 soorten, maar ook de risicoís voor mensen.    

Door de vernatting in het wetland FochteloŽrveen komen er steeds meer, vooral grote vogels naar het hoogveen om te rusten en te slapen. Sinds enkele jaren is er een pleisterplaats van kraanvogels en ook het aantal ooievaars groeit. In het beheerplan FochteloŽrveen ligt het verzoek de vliegroutes op Eelde aan te passen vanwege de vogels. Gezien de kans op aanvaringen is het onbegrijpelijk dat er lage vliegroutes liggen en luchtverkeer de vogels blijft opjagen. Blijkbaar moet het eerst een keer goed misgaan. 
   
Kraanvogels op de aanvliegroute en hoogte van Eelde, september 2018

Enorme concentraties vogels boven het wetland
De luchthaven Eelde wordt steeds gered met belastinggeld, maar de weerstand groeit bij de gemeenten die aandeelhouder zijn. Deze keer is het belastinggeld in ĒhubsĒ gestoken; verbindingen met enkele grote steden in Europa. Daarom is het aantal vliegbewegingen in 2018 toegenomen. Het gebulder van lijnvluchten en het lawaai van lesvliegtuigen jaagt groepen ganzen op van de foerageer- en slaapplaatsen van het FochteloŽrveen. Door de enorme concentraties vogels die hier zitten, is het risico op aanvaringen boven het wetland heel veel groter dan erbuiten.     

Aalscholvers zweven langdurig en hoog boven het FochteloŽrveen in de herfst van 2018  

Tienduizenden tot honderdduizenden spreeuwen slapen in het hoogveengebied


Ooievaars schroeven graag lang op thermiek tot hoog boven het veengebied

Miljoenen vliegbewegingen, steeds meer grote vogels
Het wetland trekt jaarrond grote concentraties van vogels aan, vanwege de rust en de geschikte slaapplaatsen. Dat is ook de reden dat het FochteloŽrveen is aangewezen als een Vogelrichtlijngebied. In het FochteloŽrveen zijn naar schatting tientallen miljoenen vliegbewegingen van vogels per jaar. Ze concentreren zich in en boven het wetland en op de foerageerplaatsen die eraan grenzen. Steeds meer grote vogels maken gebruik van het wetland, zoals aalscholvers, ganzen, reigers, ooievaars, kraanvogels en arenden.

Tienduizenden ganzen vliegen in najaar en winter elke dag van en naar het veengebied

  • Het aantal kraanvogels op de pleisterplaats zal de komende jaren verder toenemen, omdat het aantal broedparen toeneemt in Nederland. Kraanvogels hoppen geregeld tussen verschillende broed- en pleisterplaatsen in Nederland en Duitsland.
  • Ook de ooievaar is terug als broedvogel in de regio. In de zomer verzamelen tientallen ooievaars zich in het wetland. Overdag schroeven ooievaars op thermiek tot hoog boven het veen.
  • Het wetland heeft een grote aantrekkingskracht op roofvogels die vaak in kleine groepen boven het gebied schroeven of op grote hoogte jagen. Slangenarend, ruigpootbuizerd bidden hoog in de lucht op zoek naar een prooi.
  • Jaarrond vliegen er honderden tot tienduizenden ganzen van en naar de slaapplaats.
  • In voor- en najaar komen er duizenden tot honderdduizenden spreeuwen slapen in het wetland.
Luchtverkeer laten vliegen over gebieden met zulke grote aantallen vogels op zulke hoogtes, staat haaks op richtlijnen en de verantwoordelijkheid die we hebben voor natuurbescherming. Bovendien is het totaal onverantwoordelijk als we kijken naar de veiligheid van reizigers. Niemand wil dat de titel van dit nieuwsbericht een echte krantenkop wordt.


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989