Home / Fochteloërveen / Actueel /
Mager broedsucces kraanvogels FochteloŽrveen 2018

In 2018 zijn er acht broedparen kraanvogel geteld in het FochteloŽrveen. Acht paren bouwden een nest en drie hadden een nalegsel. Vier paren kregen kuikens. Uiteindelijk zijn twee kuikens groot en vliegvlug geworden.

Met steeds acht tot negen broedparen in de periode 2014-2018 lijkt het aantal te stabiliseren.

Het voorjaar van 2018 begon nat, daarna werd het droog tot extreem droog in de zomer. In totaal zijn er zeven kuikens geteld. In mei gingen er twee dood door de recreatie- en verkeersdruk op de FochteloŽrveenweg; in juli verdwenen twee grote kuikens toen de plassen droog vielen.  

Ouder voert 13 weken oud kuiken in de vroege ochtend van 23 juli 2018.

Acht broedparen
De broedparen kraanvogel in het FochteloŽrveen zijn verdraagzamer geworden ten opzichte van elkaar. De territoriale mannen in het FochteloŽrveen verjagen in het voorjaar alle andere kraanvogels in het natuurgebied en op de omliggende akkers. Zodra een territoriale imponerende man op de foerageerplaats verschijnt, zijn andere kraanvogels op hun hoede of vertrekken. Ook een nieuw broedpaar werd geregeld lastig gevallen door de buurman.

Acht paren bouwden een nest en drie hadden een nalegsel. Vier paren kregen kuikens. Twee paren broedden op nog geen 100 meter afstand van elkaar; zo close is voor het eerst in het FochteloŽrveen. Vreemde paren die in de buurt komen, worden verjaagd, maar de buren laten elkaar met rust.    

Paar kraanvogels met vijf en half week oud kuiken, op 23 juni.                          

Twee kuikens dood door FochteloŽrveenweg
De buurparen kregen allebei kuikens. Eťn paar liet zich bijna niet zien, waarschijnlijk omdat het vrouwtje in de rui was. Het kuiken van dit paar is na vijf en halve week gezien vanuit een boom.

De twee kuikens van de buren zijn een paar dagen oud geworden. De familie wilde de FochteloŽrveenweg oversteken om bij de slaapplaats te komen. Door een constante recreatie- en verkeersdruk lukte dat niet. De ouders waren onrustig en alarmeerden als er mensen stopten of bleven staan. Dit ging door totdat het donker werd en kostte beide kuikens het leven.

Vaak krijgt de vos de schuld als er kuikens zijn verdwenen, ook als er geen bewijs is. Feit is dat er vooral veel mis gaat door directe of indirecte invloed van mensen.   

Eťn van de dode kuikens die is omgekomen door de drukte op de FochteloŽrveenweg, 11 mei 2018.

Twee grote kuikens verdwijnen nadat plassen droogvallen. Een paar met ťťn kuiken is voor het laatst gezien toen het jong acht weken oud was. Een ander paar is net na uitkomst met twee kuikens gezien en had in juli ťťn kuiken van zeven weken oud. Daarna zijn de kuikens verdwenen op het moment dat veel plassen droog vielen in juli.       

In juli 2018 vallen veel plassen droog in het veen en de randzone. Op de foto boven plassen langs de Helomaweg, hieronder het FochteloŽrveld.  


Half juli: twee kuikens vliegvlug, of toch niet?
Ouders met kuikens leven teruggetrokken. Dat is maar goed ook, want anders was het snel gebeurd met de kraanvogels in het FochteloŽrveen. Door de jaren heen zie je dat paren schuw worden bij veel lawaai of drukte. Kraanvogels worden minder schuw in gebieden zonder mensen en als het stil is.

Als de kuikens groter worden, bestaat de kans dat je ze treft op een wandel- of fietspad. Vaak zullen ze net zo snel weer opgaan in de vegetatie als die er is; zoniet, dan volgt alarm. Houd afstand en handel juist, geniet ervan, maar respecteer de privacy van deze vogels.

Na een week of tien worden kleine stukjes gevlogen en na 11 weken kunnen ze de akkers bereiken buiten het veen. In 2018 vloog ťťn van de kuikens pas na 13 weken, waarschijnlijk als gevolg van voedselgebrek, veroorzaakt door de droogte. Toen de kuikens twee maanden oud waren, at de familie dagen achtereen vooral graszaden en spinnen.  

Familie met 8 weken oude kuikens, 19 juni FochteloŽrveen.Stop versnipperen rust- en kuikenopgroeigebied
Al met al was het een mager broedsucces in 2018, met 0,25 kuiken per broedpaar met nest.  

Het FochteloŽrveen is de belangrijkste broedplaats voor kraanvogels en de enige zomerverzamelplaats met een groeiend aantal kraanvogels in Nederland. In de kernopgave van het beheerplan FochteloŽrveen Natura 2000 staat dat er voldoende rustgebied moet zijn voor soorten als de kraanvogel.

Om het broedsucces van de kraanvogel te verbeteren, is meer aaneengesloten rust- en kuikenfoerageergebied noodzakelijk. De aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden in de randzone van het hoogveen staat hier haaks op. Het gevolg is versnippering en dat is niet alleen slecht voor de kraanvogels, maar heeft al een negatief effect op de kwalificerende niet-broedvogels die zijn aangewezen voor het FochteloŽrveen.  

Kraanvogelpaar met kuiken waarvan ťťn waakt wanneer groep mensen op 500 meter staat op het wandelpad (linksboven op de foto).

Overzicht maatregelen die de kraanvogel in het FochteloŽrveen helpen: 

  • Afsluiten FochteloŽrveenweg vanwege de sterk toegenomen verkeer- en recreatiedruk.
  • Meer natuur- en kuikenopgroeigebied vanwege de alsmaar groeiende recreatiedruk.
  • Geen nieuwe wandel- en fietspaden in het kuikenfoerageergebied door foerageerplaatsen van de kraanvogel.
  • Inrichten van kuikenopgroeigebied rond het veen, vooral in gebieden tussen Assen en Bovensmilde die grenzen aan het Dutch Crane Resort-gebied en de nieuwbouw van Kloosterveen in Assen.
  • Opslag langs wegen in kuikenopgroeigebied en pleisterplaatsen van kraanvogels zoveel mogelijk laten staan; alleen snoeien als het nodig is en er dan geen kaalslag van maken.
  • Natura 2000 gebieden beschermen en stoppen met lage aanvliegroutes vanaf regionale luchthavens als Eelde en Lelystad.
  • Broedgebied van paren met kuikens afsluiten in de meest kwetsbare periodes en incidenteel als het nodig blijkt.
  • Waarnemingen van kraanvogels in de broedtijd en groepen kraanvogels buiten de broedtijd onder embargo zetten op waarneming.nl.


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989