Home / Fochteloërveen / Actueel /
Stop met lage vliegroutes boven FochteloŽrveen

Het FochteloŽrveen is onderdeel van het grootste natuurnetwerk in zijn soort: het beschermde Europese Natura 2000 netwerk. Het gebied is wetland en Special Protected Area onder de Vogelrichtlijn vanwege de grote concentraties van groepen vogels. De Provincie Drenthe heeft het FochteloŽrveen bovendien aangewezen als stiltegebied.

Ondanks deze bescherming hollen de kernwaarden van rust en stilte de laatste jaren achteruit. Vooral door de toename van de luchtvaart is er meer verstoring dan ooit.

Geregeld schroeven kraanvogels tot op meer dan een kilometer hoogte boven het wetland. Hier past geen aanvliegroute van Eelde op 250-2.500 meter.

Groei luchtvaart brengt wetland lawaai, onrust en verstoring
De tekst in de folder Stiltegebieden van de Provincie Drenthe staat in schril contrast met de werkelijkheid in het FochteloŽrveen. In plaats van de stilte te behoeden, komt er elk jaar meer lawaai. Dagelijks scheren grote toestellen op minder dan een kilometer hoogte over het FochteloŽrveen. Les- en sportvliegtuigen draaien er hun rondjes en steeds meer vliegverkeer vanaf Lelystad komt naar Drenthe en Friesland om rondjes te draaien.

Door de toename van vliegbewegingen op Eelde is het aantal verstoringen van beschermde Natura 2000 soorten in de winter 2017-2018 groter dan ooit. Dit kan echt niet. En op 5-8 kilometer hoogte zorgen steeds meer vliegtuigen van en naar Schiphol Amsterdam voor een bijna constant gebrom of gebulder in het luchtruim.

Zo kan de in Nederland steeds schaarser wordende waarde van stilte zelfs niet meer worden geborgd in gebieden die er speciaal voor zijn aangewezen.

Vliegtuigen op de aanvliegroute Eelde zorgen voor geluidsoverlast en verstoring in stiltegebieden in Drenthe en Friesland.    

Gedragscode kleine luchtvaartÖ een wassen neus
De gedragscode kleine luchtvaart houdt in dat er niet boven natuurbeschermingsgebieden wordt gevlogen zonder noodzaak. Op de afbeeldingen een paar recente voorbeelden van de werkelijkheid in het FochteloŽrveen. Onnodige vliegbewegingen zijn dagelijkse praktijk en niemand doet er iets aan.

  
  
Vier willekeurige voorbeelden van onnodig rondvliegen in de periode 21 mei tot 7 juni 2018.

Beheerplan Natura 2000
Van het beheerplan FochteloŽrveen is de Provincie Drenthe de trekker. Wetlands als het FochteloŽrveen zijn kwetsbaar vanwege de concentraties vogels, waaronder grote en ook zeldzame (denk aan ganzen, zwanen en kraanvogels). De verstoring en het lawaai botsen al jaren met de natuurwaarden en de doelen in het Natura2000-gebied.

Het advies van de gebiedsgroep FochteloŽrveen om het gebied als no flight area aan te wijzen, is in de conceptfase uit het beheerplan FochteloŽrveen verdwenen. Onbegrijpelijk. In het beheerplan staat dat vliegroutes moeten worden aangepast; de praktijk is echter dat de volgende route uit Lelystad er aan zit te komen. In plaats van een kans op grotere waarborging van stilte, wordt gekozen voor een gegarandeerde toename van lawaai.   

Straks wordt elke luchtlaag boven het FochteloŽrveen bevolkt met vliegtuigen, terwijl het bestemd is voor de vogels. Afgezien van de aantasting van stilte- en natuurwaarden, neemt het risico op vogelaanvaringen sterk toe. Met ander woorden: ook vanuit veiligheidsoverwegingen is het waanzin om hier lage vliegroutes te plannen.   

Verstoring door vliegtuigen is sterk toegenomen afgelopen winter 2017/18

De lucht is van de vogels
Wetlands werken als een trechter voor trekkende vogels. Grote concentraties watervogels zoeken de natte natuurgebieden op om er bij te tanken. Dit zijn cruciale plekken in de trekweg waar de rust gegarandeerd moet zijn. Enorme aantallen vogels vinden in herfst en winter hun veilige plek in het hoogveen. Watervogels komen hier met tienduizenden.

Het gaat dan vooral om ganzen die hier overwinteren en dagelijks van en naar de slaapplaats vliegen. Dat geldt ook voor steltlopers, reigers, kraanvogels, wilde- en kleine zwanen en vele anderen vogels die gemeenschappelijk slapen.

De spreeuw is de meest talrijke soort die hier met tienduizenden en soms honderdduizenden tegelijk overnacht. Dagelijks vliegen ze naar het foerageergebied, en ís avonds terug naar de slaapplaats.

Zeldzame slangenarenden bidden er in de zomer en de ruigpootbuizerd hangt er ís winters in de lucht op zoek naar eten. Boomvalken en roodpootvalken jakkeren in voorjaar en zomer als gekken achter libellen en zwaluwen aan. Koude periodes brengen in het voorjaar duizenden zwaluwen die op de insecten afkomen. Ook groepen van honderden gierzwaluwen scheren van laag tot hoog door de lucht.

Kortom, het luchtruim boven het FochteloŽrveen wordt het hele jaar door intensief gebruikt door allerlei soorten vogels, waarvan een deel helemaal is aangewezen op dit gebied. Een dergelijk gebied misbruiken als speelplaats voor luchtvaartrecreanten of verlengde landingsbaan voor groot vliegverkeer, is volstrekte idioterie. 


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989