Home / Fochteloërveen / Actueel /
Welkom aan- en afvliegroutes? Vaarwel stiltegebied

Rust en stilte zijn de kernwaarden van het FochteloŽrveen. Dit is ook de reden dat er zoveel soorten en grote groepen vogels gemeenschappelijk slapen in het wetland. Jaarlijks gaat het om tientallen miljoenen vogelbewegingen.
Het wetland heeft een grote aantrekkingskracht op zwermen (water)vogels

De aanwijzing als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn, Natura 2000- en stiltegebied is hiervan de erkenning. Om de bescherming te borgen en de gestelde doelen te behalen, hebben alle betrokken partijen samen een beheerplan geschreven voor het veengebied, met passende maatregelen. Dit is geen overbodige luxe, want de bedreigingen zijn reŽel, zowel op de grond als in het luchtruim. We beperken ons in dit artikel tot het laatste.

 

Nog meer verstoring? Onacceptabel!
Kwalificerende vogels in het veen worden in toenemende mate verstoord door de luchtvaart en de vliegroutes op Eelde. Groepen ganzen uit SiberiŽ die net zijn aangekomen, zijn zeer gevoelig voor verstoring. De recente toename van verstoringbronnen in het FochteloŽrveen, in combinatie met lage vliegroutes, versterkt dat effect. Aan- en afvliegroutes van regionale luchthavens over onder meer zwermen spreeuwen, ganzen en zwanen, zijn onveilig voor zowel mens als vogel en vanuit dat oogpunt onbegrijpelijk en onacceptabel. 

Willen we de kraanvogel weer kwijt?
Naast deze soorten, dankt het FochteloŽrveen haar populariteit sterk aan de aanwezigheid van de kraanvogel, die hier na de eeuwwisseling voor het eerst sinds eeuwen weer is gaan broeden. Anno 2017 verzamelen groepen kraanvogels zich hier in het najaar voordat ze wegtrekken. Het is de belangrijkste plek voor broedende en niet- broedende kraanvogels in Nederland!

Het FochteloŽrveen is de belangrijkste pleisterplek voor kraanvogels in Nederland. Hier schrikt een groep op bij passage van een lijnvliegtuig. 

Onderbouwing alom voor het verzoek van onder andere Vogelbescherming om het wetland als no flight area aan te wijzen. De inkt is echter nog niet droog, of er zijn al plannen voor een lage aanvliegroute op Lelystad, opnieuw pal over het FochteloŽrveen.   


Lage vliegroutes boven vogelrijke wetlands als het FochteloŽrveen gaan ten koste van unieke waarden

Wetlands en laagvliegroutes gaan niet samen

Van vliegtuigen boven 10.000 meter merk je niet veel. Op 6.000 meter Ė dat is hier de hoogte van de aanvliegroute op Schiphol - zijn ze echter al goed te horen in het stiltegebied. Op de aan- en afvliegroute van Eelde zitten toestellen nog een stuk lager, op 500Ė3.000 meter. En wordt Lelystad Airport een feit, dan neemt het aantal vliegtuigen dat laag over het natuurgebied vliegt en de rust doorbreekt met een minutenlang durend gebulder, binnen enkele jaren schrikbarend toe. 

Als dit doorgaat, dan betekent het begin van Lelystad het einde van de kernwaarden van het FochteloŽrveen.
delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989