Home / Fochteloërveen / Actueel /
Verkeer FochteloŽrveen kost teveel dierenlevens

De wegen rond het Natura 2000 gebied FochteloŽrveen worden steeds drukker. Op de weg langs de Norgervaart zijn in korte tijd vier otters dood gereden in 2016/17. Voor die plek is men in gesprek over een oplossing om het aantal slachtoffers terug te dringen.
Veel urgenter is de situatie van de wegen dwars door het veengebied, omdat daar veel, vaak zeldzame dieren worden doodgereden en ecologische relaties onder druk staan. 


Recreatiedruk ten koste van de natuur. FochteloŽrveenweg, mei 2016

FochteloŽrveenweg
Van die wegen
is de situatie op de FochteloŽrveenweg de meest zorgwekkende. De afgelopen jaren blijft hier de verkeersdruk toenemen: van auto tot en met camper en vrachtwagen. De gevolgen voor de natuur zijn groot; toch blijft de gemeente afwachten.

Nadat de landbouwgronden in het FochteloŽrveld hun functie verloren, heeft het FochteloŽrveld zich gevuld met zeldzame soorten als roerdomp, kraanvogel, grauwe klauwier, maar ook kikkers, salamanders, slangen, dassen, otters, enzovoort.Doodgereden ringslang. De zoveelsteÖ in het voorjaar 2017


Dit succes en het enthousiasme erover staat in schril contrast met het dierenleed en de sterfte op de steeds drukker wordende FochteloŽrveenweg. In het najaar van 2016 vielen er duizenden doden, voornamelijk kikkers en padden, maar ook salamanders, slangen, vogels en zoogdieren. Zelfs jonge kraanvogels werden bijna aangereden door auto's.

Vooral in het weekend verandert het wetland steeds vaker in een recreatiepark, met als gevolg ongewenste en soms levensgevaarlijke situaties. Ook op doordeweekse dagen neemt de (verkeers)drukte toe. Met name 's ochtends vroeg en ís avonds wordt er hard gereden en vallen er onnodig veel slachtoffers op de FochteloŽrveenweg. Conclusie: de hoge dichtheid aan dieren moet veel beter beschermd worden.  

Kraanvogel met jongen breekt poging tot oversteken af en probeert de auto af te leiden.   

Haast maken met een oplossing
Oorzaken van de toename van het verkeer zijn: de populariteit van en reclame voor het natuurgebied FochteloŽrveen, toename van toeristische en andere activiteiten in de dorpen Appelscha en Veenhuizen en waarschijnlijk ook de economische groei.

De beheerder van het gebied, vereniging Natuurmonumenten, heeft inmiddels alles gedaan wat in haar vermogen ligt; de bal ligt bij de gemeente Oostellingwerf.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989