Home / Fochteloërveen / Actueel /
Zeldzame kwikstaart terug in FochteloŽrveen

De verscheidenheid aan zeldzame broedvogels in het wetland FochteloŽrveen is groot. Een van de regionale zeldzaamheden is de grote gele kwikstaart. In 2006-2009 broedden grote gele kwikstaarten in het wetland, zie de publicaties in Drentse Vogels van 2007 en 2009.Het geluid van stromend water en grote gele kwikstaart horen bij elkaar, mei 2015


De restauratie van de sluis en een koude winter zijn mogelijk de reden van de afwezigheid in de jaren erna. In 2010-2014 zijn geen territoriale waarnemingen verzameld, maar het is mogelijk dat een enkel paartje is gemist, vanwege de lage waarnemingsintensiteit.   

In 2015 zijn ze weer helemaal terug. In 2015 en 2016 broedde 2 paar grote gele kwikstaarten in het wetland en in 2016 vliegen er tientallen jongen uit. In het kort een beschrijving van de waarnemingen in 2015 en 2016.  


Grote gele kwikstaart op goed beveiligde broedplaats in 2015


Broedsucces
In het voorjaar worden jaarlijks en passant de broedplaatsen van de grote gele kwikstaart bekeken. Vaak is binnen enkele minuten vastgesteld of de soort aanwezig en territoriaal is. Een afvliegende kwikstaart of de roep, zang zijn aanwijzingen op de broedplaats. Is dat vastgesteld, dan volgt een check op de aanwezigheid van een partner of nest.

In 2015 broedde 2 paar grote gele kwikstaarten in het wetland. De gegevens van 2015 zijn niet volledig. Halverwege mei zijn ze druk met nestbouw. Halverwege juni zijn van beide paren jongen uitgevlogen, maar het aantal is onbekend. Gezien de data van nestbouw en uitvliegen kan het om tweede legsels gaan.  


Tussen het frisse groen valt de kwik nauwelijks op, halverwege mei 2015  

In 2016 zijn er 2 paren. Beide hebben zeker 2 nesten en er vliegen minstens 21 kuikens uit. Rond 12 mei zijn de eerste jongen uitgevlogen en omstreeks 18 juni de jongen van het tweede legsel van paar 2. De jongen van paar 1 waren beide keren een paar dagen later, maar ook succesvol.


Nest met bijna vliegvlugge jongen, juni 2016
 

 2016   eieren uitgevlogen
 Paar 1  2 nesten 10 10
 Paar 2
  2 nesten 11 11delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989