Home / Fochteloërveen / Actueel /
Opnieuw veel verkeersslachtoffers
Dit bericht is een aanvulling op de berichtgeving van oktober 2016. Klik hier.2 november 2016 

16 november 2016

Tellen en schatten
In november 2016 is dagelijks een deel van het traject van de FochteloŽrveenweg geteld. Op basis daarvan is een schatting gemaakt voor de rest van de weg.In november zaten er 2-5 buizerds en 2-3 blauwe reigers langs de weg. Zij pikken veel slachtoffers van het asfalt. Het werkelijke aantal slachtoffers ligt dus nog een stuk hoger dan het getelde aantal.  

Bijna 3.000 dode kikkers tijdens de najaarstrek 2016
Na de massaslachting in oktober, zijn er in november opnieuw 500 kikkers doodgereden op de FochteloŽrveenweg. Een regenbuitje, zacht weer en tientallen kikkers springen de weg op. Ook watersalamanders en ringslangen waren actief tot ver in november. Daarnaast lagen her en der dode zoogdieren en vogels op het asfalt.Eind november werd het kouder en kwam de migratie van reptielen en amfibieŽn tot stilstand, maar over een paar maanden staat de voorjaarsmigratie voor de deur!

De FochteloŽrveenweg doorsnijdt een kwetsbaar natuurgebied. Er wordt hard gereden op de weg en er komt steeds meer en zwaarder verkeer over de weg, helemaal nadat die opnieuw is geasfalteerd. Bewoners van het hoogveen zijn hun leven niet zeker en worden massaal doodgereden, ondanks het feit dat hun leefgebied het predicaat Natura 2000 heeft.      

Ringslang juveniel steekt de weg over op 16 november 2016

Hulp
In november zijn levende kikkers en enkele ringslangen en salamanders een handje geholpen. Enkele automobilisten stapten uit de auto om kikkers over te zetten of wachtten totdat de kikkers waren overgestoken of overgezet.


Een watersalamander heeft geen schijn van kans tegen een autoband, 2 november 2016 

De boswachters van de Vereniging Natuurmonumenten proberen slachtoffers te verminderen met beheer van het faunascherm en borden, maar de beheerder van de weg laat het afweten. Er is maar ťťn duurzame oplossing.

Mensen zijn de oorzaak en kunnen het oplossen
Op 7 december heeft de Europese Commissie unaniem besloten om de uitvoering van de Europese regels van natuurbescherming te verbeteren. Goed nieuws voor de dieren die wonen in het FochteloŽrveen. Ecologische relaties tussen het hoogveen en de omgeving zijn belangrijk voor veel dieren in het veen.Verkeersdruk is sterk toegenomen met veel slachtoffers tot gevolg, najaar 2016 

Ook verschillende kwalificerende soorten die gebruik maken van het landbouwgebied staan steeds meer onder druk. De luchtvaart Eelde, uitbreiding Kloosterveen Assen, de FochteloŽrveenweg, maar ook de sterk toegenomen recreatie zijn ontwikkelingen die een negatief effect hebben op een aantal soorten en beter gestroomlijnd kunnen worden. Oplossingen waarbij de dieren en hun leefgebied worden ontzien, zijn voorhanden; het wordt tijd dat ze benut worden.   

 


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989