Home / Fochteloërveen / Actueel /
Witte wieven op het veen

Het zicht wordt ís nu avonds snel minder als de zon is onder gegaan. Er doemen spookachtige wezens op in het veen. Schimmen die achter elkaar aan rennen en meters hoog springen. Witte flarden die later vogels blijken te zijn. Ze verdwijnen in de mist om met meer terug te keren. Na een tijdje vliegen ze weg in dezelfde richting.


Grote zilverreigers gezamenlijk foeragerend in juni 2016, Stallaan FochteloŽrveen

Op de verzamelplek staat een groep witte reigers naast elkaar te poetsen en te kibbelen. Het gaat om grote zilverreigers die gezamenlijk de nacht doorbrengen. Een paar jaar geleden was hier af en toe een klein groepje, maar tegenwoordig zijn ze er jaarrond en soms met tientallen tegelijk. De moerasontwikkeling in de randzone biedt mogelijkheden voor deze exotische reiger.

Jaarrond aanwezig
Er zijn nog geen nesten gevonden, maar in 2015 was er een territorium van de grote zilverreiger in het FochteloŽrveen. Het vrouwtje van het paar is geboren in Frankrijk en geringd als nestjong in 2011. In 2011 is ze gezien in Frankrijk en in 2012 in Frankrijk en BelgiŽ. In 2013 zit ze in het oosten van Duitsland en twee jaar later, in 2015, is ze dus bij ons in het FochteloŽrveen. Toch wel opmerkelijke verplaatsingen van zoín wit wief.  


Geringd vrouwtje in mei 2015 in het FochteloŽrveen


Toename witte reigers
Jaren geleden sliepen de eerste grote zilverreigers op een eilandje met bomen bij het Goudmeer tussen Veenhuizen en Oosterwolde. Nu blijven ze in het veen om te slapen. Op vier plekken werd in 2016 gezamenlijk geslapen in bomen, struiken of op de grond. Stuit je in de ochtend- of avondschemering op deze geheimzinnige vogel, dan is het opletten geblazen. Uit het niets verschijnen er in korte tijd soms tientallen.

In het broedseizoen 2016 zijn er in april en mei maximaal 15 gezien, waarvan 5 in prachtkleed. In juni loopt het aantal geleidelijk op tot 35, op 20 augustus. Op 23 augustus is er veel verstoring in het veen door een luchtballon die laag over komt. De slaapplaats van de grote zilverreigers is een dag later leeg.


Slaapplaats grote zilverreiger FochteloŽrveen 2016   

Op de 25ste zijn er 4 grote zilverreigers terug en komen er nog 11 aanvliegen in de schemering als het nagenoeg donker is. Aanwijzingen die doen vermoeden dat verstoring de oorzaak van het vertrek is geweest. Ook die dag zijn er luchtballonnen in de buurt van het veen aanwezig. Eind augustus is de slaapplaats weer leeg en worden de zilverreigers terug gevonden op een alternatieve plek die meer beschut ligt. Op deze slaapplaats is het aantal half september op het niveau van augustus en wordt eind september het maximum bereikt met 45 grote zilverreigers!
  


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989