Home / Fochteloërveen / Actueel /
Een wilde zwaan uit Letland

Hoe belangrijk het FochteloŽrveen is voor veel watervogels in de herfst en winter, wordt direct duidelijk als je de plassen vol met eenden, ganzen en zwanen ziet. Als een zeearend overvliegt, hangen er binnen de kortste keren duizelingwekkende aantallen watervogels boven je hoofd.

Eenden en ganzen vormen daarin de hoofdmoot; zwanen zijn in het wetland relatief schaars. De kans op een wilde zwaan met halsband is helemaal klein. In de winter van 2015-2016 hebben we geluk!


Waakzaam groepje wilde zwanen op maÔsstoppel in Fochteloo, 2014

Wilde zwaan met blauwe halsband
Dagelijkse bezoeken leveren vaak leuke waarnemingen op. De wilde zwaan met blauwe halsband 7E39 is in 2014 als kuiken geringd in Letland.


Wilde zwaan met blauwe halsband 7E39

De vogel heeft uitstapjes gemaakt in Finland en  Duitsland en is begin februari voor het eerst in Nederland gezien (geese.org). De zwaan foerageert op grasland samen met knobbel- en wilde zwanen, maar ook op oogstresten van aardappel, samen met wilde zwanen in Fochteloo.

Geslapen wordt op de plassen in het FochteloŽrveen. De zwanen gebruiken de kleddernatte lage delen in het terrein, die zijn omringd met hoge kades of bosopslag. Dat biedt ze dekking tegen kou en harde wind. Hier blijkt het belang van voldoende struiken en bomen.      


Trend overwinteraars is negatief
Net als de wilde zwaan, is de kleine zwaan een schaarse trekvogel uit het hoge noorden. Jaarlijks komen er tientallen tot soms honderden naar het FochteloŽrveen om te overwinteren.

De laatste jaren is de trend echter negatief. Het natuurgebied is aantrekkelijker geworden met veel nieuwe plassen en voldoet prima als rustgebied. Het foerageergebied daarentegen is in het afgelopen decennium alleen maar in kwaliteit achteruit gegaan.Akkers en graslandpercelen die grenzen aan het natuurgebied, zijn versnipperd met wandel- en fietspaden, boomwallen worden gekapt en de dekking langs de doorgaande wegen verdwijnt.

Een andere belangrijke factor is het verjagen door boeren en jagers. In toenemende mate zie je stokken met plastic in het landbouwgebied verschijnen om ganzen en zwanen af te schrikken. Ook met auto, trekker, drone, deltavlieger, geweer en laserpen worden ze verjaagd.

Het gebied trekt daarnaast veel meer recreanten dan voorheen en de combinatie van deze verstoringen in het foerageergebied is funest. Voormalige vaste, rustig gelegen foerageerplaatsen zijn ongeschikt geworden of verlaten.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989