Home / Fochteloërveen / Actueel /
Honderden dwergmeeuwen tanken bij in het veen
Elke keer weer wordt duidelijk hoe belangrijk het FochteloŽrveen is voor vogels. Na de invasie van spreeuwen afgelopen voorjaar zijn nu steltlopers, zwaluwen en dwergmeeuwen met honderden present. De ďmini-kokmeeuwenĒ scheren laag boven het water, op zoek naar insecten.Ik heb wel vaker dwergmeeuwen gezien in het FochteloŽrveen, maar nooit zoveel bij elkaar. Op 25 april vlogen er zeker 500 boven het Kleine Veen. Op grote afstand dacht ik eerst aan kokmeeuwen, omdat de kolonie op de Bonghaar leeg was en zich verplaatst had. Van de buurvrouw hoorde ik dat anderhalve week terug een persoon met een drone urenlang boven de meeuwenkolonie vloog. Dit zou goed de reden van het vertrek kunnen zijn. In de fase van nestbouw is een dergelijke verstoring zeer ingrijpend; de vogels denken dat het een rover is.     

Onbegrijpelijk dat dit kan in een Natura 2000-gebied. Niet alleen beleidsmakers, maar ook natuurbeheerders zijn in toenemende mate gefocust op recreatie. Op sommige plekken kunnen natuur en recreatie goed samengaan, op andere plekken niet en in die gevallen is het altijd de natuur die het onderspit delft. Het mag toch niet zo zijn dat in een natuurgebied juist de natuur op de achtergrond raakt?  Elk jaar zijn er nieuwe voorbeelden die zorgen baren. Afgelopen winter werden kwalificerende zwanen en ganzen met deltavliegers en drones verjaagd. Een maand geleden kwamen in het FochteloŽrveen vakantievluchten laag over een spreeuwenslaapplaats met ca. 300.000 spreeuwen. En de komende maanden zullen we, net als voorgaande jaren, weer talloze lesvliegtuigen rondjes horen brommen in wat wij een Ďstiltegebiedí noemen. Vogels worden gedwongen voortdurend alert te zijn, terwijl bestuurders en beheerders er nauwelijks wakker van lijken te liggen, met uitzondering van Vogelbescherming Nederland.  

Terug naar de meeuwen, want die trokken mijn positieve aandacht en daar was het genieten geblazen. Urenlang heb ik naar ze gekeken. Steeds als er gevaar was, zwermde de groep samen om tot zeker honderd meter hoog te stijgen. Vervolgens viel de groep uiteen en vlogen de meeuwen vlak boven het water op jacht naar insecten. Op de achtergrond vloog een honderdtal boerenzwaluwen en tussen de meeuwen verscheen een groepje van 15 zwarte sterns.  

Zowel het vliegen als het geluid van de meeuwen doet meer aan stern denken dan aan meeuw. Ze zijn prachtig getekend en als je ze goed bekijkt zie je de donkere ondervleugels met een witte rand omzoomd. De dwergmeeuw is de kleinste in Nederland voorkomende meeuw. De soort trekt vooral langs de kust, maar vandaag dus even niet.  Overigens zou de soort in het FochteloŽrveen niet misstaan als broedvogel. Vorige eeuw broedde de pionier in Nederland met enkele tot een tiental paren, maar jongen werden nooit groot, volgens SOVON. In 2008-2011 bedroeg de broedpopulatie 1-5 broedparen. Een uiterst zeldzame broedvogel dus en dat geldt ook voor deze waarneming. 
  


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989