Home / Fochteloërveen / Actueel /
5-12-2011 Plan Norgerbrug bedreiging


Het ontwerpbestemmingsplan Norgerbrug ligt vanaf 25 november ter inzage. Opnieuw een bedreiging voor kraanvogels en ganzen in en om het FochteloŽrveen.

Het gebied heeft al te maken met een toename van publiek uit de nieuwbouwwijk Kloosterveen. De aanleg van een breed betonnen Ďfietspadí van de Meesterswijk naar de Norgervaart was de eerste fout, die haaks staat op Natura 2000. Als het plan Norgerbrug doorgaat, sluit het fietspad straks aan op een nieuwbouwwijk. ĎGroen en duurzaamí Assen doet niets om de negatieve effecten te voorkomen.

Het FochteloŽrveen is het enige gebied in Nederland met broedende kraanvogels. Daar moeten we zuinig op zijn. Na de aanleg van het eerdergenoemde fietspad komen er geen kraanvogels meer op de aangrenzende landbouwgronden. Met de uitbreiding van Assen zal de verstoring alleen maar toenemen en wordt het gebied definitief ongeschikt als foerageergebied. Rietganzen laten zich er ook steeds minder zien. Er wordt niets gedaan om de verstoring te verminderen, of om verdwenen rust- en foerageergronden te compenseren.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989