Home / Fochteloërveen / Actueel /
Vooral paapje slachtoffer van de veenbrandGisteren, op vrijdag 13 maart, woedde er brand in het FochteloŽrveen. De brandhaarden waren op vier plaatsen tegelijk, waardoor sterk vermoed wordt dat het is aangestoken.Door ingrijpen van de brandweer was het vuur tegen de avond onder controle. 

Vanochtend zijn de laatste smeulende pollen uitgetrapt.
Natuurmonumenten zal op korte termijn de kades inspecteren. Een eerste inventarisatie vanochtend door Herman Feenstra maakt duidelijk dat ongeveer 100 hectare veengebied is afgebrand. Dat deel ziet er zwartgeblakerd en troosteloos uit.

Kikkers die net waren ontwaakt, hebben het niet allemaal gered.


Vegetatiestructuur zeer aangetast
Vooral de vegetatiestructuur is erg aangetast.
Het duurt zo een jaar of tien voordat deze vegetatie zich hersteld heeft, als die zich al helemaal herstelt.Oude pollen heide zijn helemaal opgebrand.Paapje het sterkst getroffen

Voor h
et zeldzame paapje zijn de gevolgen groot. Het vogeltje verliest veel broedterrein; de populatie (de belangrijkste in Nederland) zal waarschijnlijk 10-15% in aantal afnemen. Natte vinger speculaties? Nee. Op de plek van de brand in 2011 waren het jaar daarvoor 9 broedpaartjes gevestigd. Na 2011 is er geen enkel paartje meer, omdat de vegetatie is verdwenen en er gras voor terug is gekomen.    Paapje

Ook roodborsttapuit en kneu zijn geschikt broedbiotoop kwijt. Andere soorten daarentegen als graspieper, veldleeuwerik en gele kwikstaart zullen waarschijnlijk profiteren van de verandering.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989