Home / Fochteloërveen / Actueel /
Toename geoorde fuut en kokmeeuw FochteloŽrveen

Het FochteloŽrveen is van groot belang voor veel soorten. Enkele vogelsoorten genieten extra bescherming door Natura 2000, waaronder de geoorde fuut. Eigenlijk zou dat ook voor de kokmeeuw moeten gelden, omdat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Geoorde futen broeden  meestal in de buurt van kokmeeuwen. Het liefst zitten ze in kolonies met kokmeeuwen die meters uit elkaar broeden. De geoorde fuut  maakt dan dankbaar gebruik van de luchtbeveiliging. In het water schuwen ze trouwens zelf ook niet om meerkoeten en zelfs grauwe ganzen aan te pakken.

Aantal paren geoorde fuut
In het FochteloŽrveen is de geoorde fuut broedvogel sinds 1983. In 1983-2013 broeden er 0-24 paren. Een natter hoogveen zorgt voor een veilige broedplaats voor meeuwen achter de Brunstingerplas; daar broeden ook de geoorde futen.

Afgelopen winter is het water in de randzone hoger komen te staan. Grasland met pollen pitrus staan bijna onder water.  In mei vestigt zich een kolonie kokmeeuwen aan de Helomaweg, die uitgroeit tot ca. 170 paar.

Het perceel waar de kolonie begint, stond voor 30Ė80 cm onder water en wordt begrensd door een diepe sloot. Naast dichte veldjes pitrus staan in het midden losse pollen pitrus en broeden kokmeeuwen meters uit elkaar. Het waterpeil wordt geregeld aangevuld met hemelwater en blijft redelijk op peil.

Toen de eerste kokmeeuwnesten waren gebouwd, verschenen geoorde futen. Na verstoring verlaten kokmeeuw en geoorde fuut het nest. Kokmeeuwen laten de eieren open en bloot achter, maar geoorde futen dekken ze af met plantenmateriaal, zodat de eieren niet zijn te zien.


Na verstoring worden eieren van de geoorde fuut bedekt met plantenmateriaal.


Broedsucces
Op het perceel met geoorde futen zijn drie nestbezoeken gebracht om het aantal nesten en de legselgrootte te bepalen. Er is gewacht totdat het merendeel vast broedt.

Er zat een kleine kolonie geoorde futen met 22 nesten en 85 eieren, met legsels variŽrend van 3-7 stuks (gemiddeld 3,86). In de meeste nesten liggen 3-4 eieren. Van de kokmeeuw zijn 41 nesten geteld met in totaal 205 eieren (gemiddeld 2,56). In de meeste nesten gaat het om 2-3 eieren.

Eind mei kruipen de eerste kokmeeuwen en geoorde futen bijna synchroon uit het ei. De weken erna zijn de fuutjes lastig terug te vinden, omdat ze zich verplaatsen naar de percelen ernaast, die ook onder water staan. Er zwemmen zeker 12 families met jongen op de rug. Ook zijn er tientallen jonge kokmeeuwen geteld.

Samen met de geoorde futen op de Brunstingerplas en bij de Stallaan gaat het om bijna veertig paar. Dat is een sterke toename in vergelijking met de afgelopen decennia. De vernattingsmaatregelen zijn dus gunstig geweest voor de geoorde fuut! delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989