Home / Fochteloërveen / Actueel /
Nu ook in het broedseizoen lawaai en verstoring!

De verstoring door vliegtuigen boven het wetland neemt jaarlijks toe. Nu wordt het zelfs een knelpunt in de meest kwetsbare periode: het broedseizoen.

De vernatting heeft het natuurgebied FochteloŽrveen een enorme boost gegeven. Natte natuur herstelt zich en zeldzame soorten keren terug. Afgelopen winter zijn tientallen hectares onder water komen te staan en dat trekt vogels aan.


DŪt zijn de vliegbewegingen die in een beschermd wetland thuishoren!

In het broedseizoen 2014 slapen er veel watervogels en wordt de betekenis van het wetland nog groter. Voor het publiek zijn er fietspaden en uitkijktorens gekomen. Hier kun je rust, ruimte en stilte opsnuiven. Hoe intenser de beleving van die waarden (die in Nederland bijna uitgestorven zijn), des te storender is de toename van helikopters en vliegtuigen die het wetland gebruiken voor onnodige vliegbewegingen. Sinds 2007 is de verstoring in najaar en winter sterk toegenomen; nu wordt het zelfs een knelpunt in de meest kwetsbare periode: het broedseizoen.

Luchtvaart verjaagt vogels in Vogelrichtlijngebied
Tienduizenden vogels bezoeken het FochteloŽrveen om er te rusten of te slapen. Alleen al uit veiligheidsoverweging zou de luchtvaart het gebied moeten mijden. Rond Schiphol worden ganzen vergast vanwege de veiligheid; hier zoeken vliegscholen een beschermd vogelrijk gebied op. Van Eelde vliegen ze tot Ravenswoud of Fochteloo en gaan dan terug of draaien een paar rondjes boven het wetland.

Vaak gaat het om dezelfde vliegscholen met lawaaierige vliegtuigen. Daarnaast zorgen ook grote toestellen op de aanvliegroute voor verstoring van groepen vogels. Een combinatie van lawaai en laag vliegen zorgt voor een cumulatief effect en veel paniek onder watervogels en steltlopers. Helemaal erg zijn laagvliegende helikopters en luchtballonnen.  

Verstoring van lepelaars en eenden, nu ook in het broedseizoen, hier door een groot vliegtuig op de aanvliegroute Eelde 18 juni 2014

Kwalificerende ganzen in het gedrang
In de winter is de verstoring al enkele jaren zorgelijk. Kwalificerende soorten ondervinden hinder en worden het gebied uitgejaagd. Uit jarenlang onderzoek blijkt dat als gevolg van verstoring het aantal gansdagen van de toendrarietgans afneemt, net als de verblijfsduur van de individuele toendrarietgans. Een seizoensmaximum wordt hier afgelopen winter bereikt door intensieve verstoring in een natuurgebied ernaast.


Het aantal gansdagen en verblijfsduur per gans is afgenomen door verstoring.

Toon nu eens lef!
We uiten de bezorgdheid steeds vaker per jaar, onderbouwd met rapportages. Echter, elk jaar neemt verstoring niet af, maar juist verder toe. Wanneer krijgt het sluiten van het luchtruim boven het FochteloŽrveen prioriteit? De provincie is verantwoordelijk, maar doet te weinig. Onbegrijpelijk. Dit past niet in een stilte- en Natura 2000-gebied. Je kunt niet aan de ene kant investeren in nieuwe natuur en aan de andere kant toestaan dat diezelfde natuur wordt bedreigd of weggejaagd. Wordt wakker, sta op, toon visie en toon lef!       


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989