Home / Fochteloërveen / Actueel /
Kleine plevier, grote pionier

De kleine plevier is een raspionier die in een gebied zit zolang de omstandigheden gunstig zijn. Dat dit in het FochteloŽrveen het geval is, blijkt uit het feit dat er op dit moment 20 broedpaartjes zitten.  


Kleine plevier, mei 2014


Kenmerken

De kleine plevier is een steltlopertje dat nauwelijks opvalt. Klein van stuk, van boven lichtbruin, van onderen wit, met een zwart-wit masker en een geel oogringetje. Wat wel opvalt, is de baltsvlucht in het voorjaar, tenminste als je bekend bent met het geluid. Dan vliegen de mannen luidruchtig in het rond en maken ze hun aanwezigheid bekend met de zangvlucht.

Het vogeltje lijkt veel op zijn ietwat grotere broer Ė bontbek- die meer aan de kust te vinden is. De kleine is een bewoner van het binnenland, met een voorkeur voor open en schraal terrein met ondiepe plassen. Natuurontwikkeling en het afgraven van voedselrijke bovengrond zorgt (tijdelijk) voor nieuw leefgebied dat soms al wordt bewoond als de werkzaamheden nog aan de gang zijn. Het is een raspionier die er zit zolang de omstandigheden gunstig zijn en daarna weer op zoek gaat naar nieuw broedgebied.

Toename in FochteloŽrveen
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw broeden jaarlijks 0-5 paar kleine plevier in het FochteloŽrveen. In het veen is het een bewoner van open plasdras terrein.

De ecologische hoofdstructuur heeft nieuw broedgebied opgeleverd. Na inrichting van de Zaagtand, Compagnonsveld en FochteloŽrveld en de Dutch Crane Resort ontstond geschikt broedgebied voor kleine plevieren. In 2012-2014 is het gehele FochteloŽrveen, inclusief de nieuw ingerichte natuur op vogels geÔnventariseerd. Op 2.500 hectare zat ca. 30 paar kleine plevier.

Dit hoge aantal is echter tijdelijk. Een deel van de paren heeft het Compagnonsveld en FochteloŽrveld alweer verlaten, omdat het in korte tijd niet meer aan de eisen voldoet (open terrein is dichtgegroeid met grassen). Misschien zijn ze wel verkast naar de Dutch Crane Resort, want dat is nu in ontwikkeling.

20 broedparen in 2014
In opdracht van Natuurmonumenten wordt dit gebied onderzocht door Formica (een samenwerkingsverband van ecologische adviesbureaus). In 2014 zijn hier 20 broedparen vastgesteld.


Broedende kleine plevier houdt van open schraal terrein, mei 2014   

Op 13 april werd het eerste vierlegsel gevonden, in mei gevolgd door een tweelegsel en 8 vierlegsels (gemiddeld 3,8 ei). Op 6 mei waren er de eerste jongen. De vele neerslag begin mei is de oorzaak dat twee nesten bijna in het water stonden en zijn verlaten.


Legsel kleine plevier, april 2014

Vanuit de nieuwe uitkijktoren aan de Stallaan in Veenhuizen kun je ze prachtig bekijken in de slenk. Wie weet heb je geluk en vang je een glimp op van de minuscule jongen!  

delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989