Home / Fochteloërveen / Actueel /
Grauwe gans in de lift


In de zestiger jaren van de vorige eeuw was de grauwe gans in Nederland niet alleen een erg zeldzame, maar ook welkome broedvogel. Plaatselijk werd de soort uitgezet in een poging een broedpopulatie te laten vestigen. Sinds de jaren zeventig is er sprake van een snelle toename van het aantal paren en in de afgelopen jaren is het zelfs ťťn van de snelst toenemende broedvogelsoorten in Nederland.

De sterke toename komt vooral door de intensieve landbouw met een enorme oppervlakte aan kortgeschoren grasland en oogstresten van graan en maÔs in het najaar. Grauwe ganzen zijn er gek op. Broeden doen ze op veilige plekken, vooral in natte gebieden. Op veel plaatsen in Nederland krijgt water de ruimte en worden gebieden ingericht om water te bergen. Zo ontstaat een walhalla voor ganzen.


3 juni 2013. Grauwe gans met halfwas kuikens is een welkome aanvulling in een nat natuurgebied.

Broedparen FochteloŽrveen
In het FochteloŽrveen is de grauwe gans broedvogel sinds 2002. In 2010 zaten er 26 paar, daarna is het aantal verder toegenomen tot ca. 40 paar in 2013. In maart vallen broedparen grauwe ganzen op in het veen, omdat ze zijn luidruchtig zijn en heen en weer vliegen. Van de plassen in het veen vliegen ze naar het grasland in het FochteloŽrveld en de polder Ravenswoud om te eten.

Eerst gaat het om paren, daarna worden steeds meer solitaire ganzen gezien, een teken dat er wordt gebroed. Nesten worden gebouwd op eilandjes van pijpenstro en pitrus. De komende jaren zal het aantal verder oplopen, omdat er veel nieuwe broedplaatsen zijn gekomen. De inrichting van het Compagnonsveld met een hoger waterpeil heeft het mogelijk gemaakt dat grauwe ganzen uit het veen met jongen naar het Compagnonsveld trekken. De verhoging van de waterstand in het Compagnonsveld en FochteloŽrveld tot aan de Helomaweg heeft het gebied uitermate geschikt gemaakt. Samen met het beheer in de randzone bepaalt dit in sterke mate het broedsucces van de grauwe gans. (Een droger gebied met extensief beheer en ruigtekruiden maakt het gebied ongeschikt voor ganzen.)

Vermesting veen door grauwe gans wordt voorkomen met zonering

Vermesting in het veengebied komt veelal door oorzaken die buiten het gebied liggen, zoals de landbouw, verkeer, industrie en luchtvaart. Voor het hoogveen zijn meststoffen taboe, dus ook de uitwerpselen van watervogels krijgen de aandacht. In de kern van het hoogveen moet open water zoveel mogelijk worden voorkomen.

Door rondom het gebied in de randzone slaapgelegenheid (met voldoende rust) aan te bieden zullen grauwe ganzen daar gaan slapen en de hoogveenkern mijden. Zo wordt de vermesting in het hoogveen teruggedrongen. Broedparen hebben de voorkeur voor de randzone met nestelmogelijkheden. Kades met gras zijn uitermate geschikt om te foerageren, helemaal als ze periodiek worden gemaaid. Een hoge kade van gras met aan beide kanten kniediep water is perfect voor de jongen om op te groeien.


Half mei 2012. Grauwe ganzen met jongen grazen op de buitenkades van het natuurgebied.

Verrijking fauna
De toename van grauwe ganzen is een verrijking in het natuurgebied, omdat ze meehelpen aan kleinschalig beheer, maar ook omdat ze voedsel zijn voor andere dieren in het gebied.


30 maart 2013. Raaf met grauwe ganzenei, een welkome aanvulling op het menu van een paar met kleine jongen.

De eieren en jongen van de grauwe gans zijn een welkome aanvulling op het menu van de raaf en vos. Ook veel andere rovers zullen graag een gansje of eitje meepikken. De laatste jaren jagen er vaker zeearenden in het FochteloŽrveen.


14 januari 2011. Veel ganzen betekent voedsel voor onder andere de zeearend, een soort die hier de laatste jaren geregeld wordt gezien.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989