Home / Fochteloërveen / Actueel /
Kleine rietgans steeds vaker op oogstresten


Kleine Rietganzen die op Spitsbergen broeden, overwinteren voor een groot deel in Nederland en BelgiŽ. De meeste zijn te zien van half oktober tot in november in Zuidwest Friesland. Daarna vertrekken tienduizenden vogels naar BelgiŽ.


Kleine rietganzen met toendrarietgans in het midden. Foerageerplaats FochteloŽrveen, nov. 2013

Het totaal aantal overwinteraars verschilt van jaar tot jaar. Normaal gesproken trekken de grote aantallen in de loop van januari weer naar Denemarken. Het aantal kleine rietganzen in Zuidwest Friesland is de laatste jaren sterk terug gelopen. De afname houdt verband met een langere verblijfsduur in Denemarken. Daar hebben ze nieuwe voedselterreinen ontdekt met minder verstoring (bron: SOVON).

Kleine rietgans in het FochteloŽrveen
Afgelopen decennia is het aantal kleine rietganzen in het FochteloŽrveen toegenomen. Voorheen zaten familiegroepjes tussen groepen kolganzen op gras. De laatste jaren foerageren kleine rietganzen meer op oogstresten van graan, maÔs, aardappel en bieten.

Het maximum aantal op de foerageerplaats FochteloŽrveen in februari 2011 is 122. In de jaren 1992-2012 lag het maximum in november op 10 ganzen. In 2013 zijn er maar liefst 65 geteld. Afgelopen decennia zijn vier ganzen met een halsband gezien.


Wit P79 in november 2013, nabij Smilde

In 2012 en 2013 is een gans met een witte halsband waargenomen. Op de foto wit P79 in november 2013, nabij Smilde. Deze gent zat in maart/april 2011 in Denemarken en in april/mei in Noorwegen, onderweg naar het broedgebied. In oktober was hij terug in Denemarken en van november 2011 tot januari 2012 werd hij in Zuidwest Friesland gezien.

In het najaar 2012 tot het voorjaar 2013 zijn alleen waarnemingen uit Denemarken verzameld. In november 2013 zit de gans in Denemarken en duikt daarna in Smilde op (www.geese.org). Na intensieve verstoring wijkt de gans (het paar) uit naar het zandgat Amerika in Een West. Daar zitten in een grote groep ca. 90 kleine rietganzen.

Gemiddeld maximum kleine rietganzen in 1992- 2013 op de foerageerplaats FochteloŽrveen (december 2013 niet in grafiek verwerkt)delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989