Home / Fochteloërveen / Actueel /
Wintervogels opgejaagd, beschermers in winterslaap


Het FochteloŽrveen is een bijzonder Nederlands natuurgebied. Een Natura 2000 gebied en als wetland internationaal speciaal aangewezen voor een paar trekvogels. Wintergasten komen hier met tienduizenden om er te slapen en te rusten. Het zijn onder meer toendrariet- en kolganzen, maar ook wilde- en kleine zwanen.

De ganzen worden sinds 2007 steeds vaker opgejaagd. Kleine verstoringen worden veroorzaakt door boeren (bewust en onbewust), jacht, wandelaars met loslopende honden en recreanten.

Intensieve verstoringen worden veroorzaakt door de luchtvaart (vliegtuigen, luchtballonnen en vooral helikopters). Met name de verstoring door luchtvaart neemt zorgwekkend toe. In 2013 signaleren we een toename van 33% in het wetland en het boerenland eromheen ten opzichte van 2012!

Het eind is nog niet in zicht: gisteren nog (26 november) werden ganzen op verschillende plekken weggejaagd.

ís Ochtends vloog tussen 9 en 10 een helikopter langdurig niet alleen langs, maar ook boven de oostelijke kant van het veen en gingen duizenden ganzen de lucht in.

Boven het Kleine Veen vloog rond tien uur een vliegtuig boven het veen en ook hier werden eenden en ganzen de lucht ingejaagd.


Waargenomen verstoringen van ganzen in het FochteloŽrveen tijdens ganzentellingen 2007-2013 (tot en met 25 november)


Het FochteloŽrveen is een belangrijke schakel voor veel soorten trekvogels vanwege de rust

Beschermde ganzen in een beschermd gebied
Toendrariet- en kolgans zijn aangewezen als kwalificerende niet-broedvogels van Natura 2000. Het veengebied heeft een beschermde status als Special Protected Area onder de Vogelrichtlijn. Beide ganzensoorten vliegen duizenden kilometers naar hun overwinteringsgebieden. Op die trekweg is het FochteloŽrveen een belangrijke schakel. De plassen in het natuurgebied zijn slaapplaats en op het boerenland scharrelen ze hun kostje bijeen. Door de steeds intensiever wordende landbouw komen er meer ganzen. De combinatie eten, slaapplaats en een milde temperatuur in de winter maken het FochteloŽrveen met omgeving tot een waar ganzen walhalla.


Toendrarietgans en kolgans (foto) vliegen duizenden kilometers om hier bij te tanken

Bescherming schiet tekort
Voor alle Natura 2000 gebieden moet een beheerplan worden geschreven, waarin staat wat en hoe een en ander wordt beschermd. In het concept beheerplan FochteloŽrveen 2009-2015 zijn afspraken gemaakt om de verstoring terug te dringen door het gebied aan te wijzen als no flight area en te monitoren.

Ondanks het feit dat de verstoring toeneemt, wordt er geen haast gemaakt met afronding van het beheerplan. Integendeel, het wordt steeds weer vooruitgeschoven. Afspraken om te monitoren zijn zelfs al een complete beheerperiode opgeschoven. Kleine Ė en grote vliegtuigen op de aan- en afvliegroute Eelde zitten geregeld te laag of komen ís avonds met verlichting en veel lawaai overvliegen en verstoren zelfs vogels op de slaapplaats. Helikopters en luchtballonnen jagen overdag hele gebieden leeg.

Cumulatief effect funest!
Deze combinatie is funest, omdat intensieve verstoringen het effect van alle andere verstoringen groter maakt (cumulatief effect). Ganzen die vandaag door ballonnen of helikopters zijn opgejaagd, worden onrustig en gaan sneller op de wieken bij een volgende verstoring. Het cumulatieve effect beÔnvloedt het terreingebruik en foerageergedrag en ook de conditie van de ganzen. Teveel verstoring is de reden dat ganzen het gebied links laten liggen en elders foerageren. Intensieve verstoringen zorgen voor langdurige onrust en versterken het effect van ďkleineĒ verstoringen Komt er eindelijk actie?

Met name in de kwetsbare winterperiode is elke verstoring er ťťn teveel. In aangewezen beschermingszones dienen de verantwoordelijke partijen er alles aan te doen om de rust voor de bijzondere soorten als de kraanvogel, en kwalificerende soorten als kleine zwaan, toendrariet- en kolgans, Ė en vele andere Ė te borgen!delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989