Home / Fochteloërveen / Actueel /
Toendrarietganzen komen vroeg en massaal


Op verschillende plekken in Nederland zijn afgelopen week de eerste kolganzen en groepjes rietganzen gezien (zie waarneming.nl). De laatste jaren lijkt het er steeds meer op dat grote groepen rietganzen in ťťn lijn naar het FochteloŽrveen vliegen.

Ook zij schatten het gebied op waarde in, maar verstoring is vaak de reden dat ze verder gaan. In 2013 waren de eerste 140 er op 25 september. Op 1 oktober zijn er 7.250, een absoluut maximum voor de tijd van het jaar.

FochteloŽrveen belangrijke schakel tijdens trek
In het FochteloŽrveen is de toendrarietgans numeriek de belangrijkste kwalificerende vogelsoort als niet-broedvogel voor Natura 2000. Het FochteloŽrveen is aangewezen voor een zestal overwinteraars. Dat houdt in dat we er voor moeten zorgen in de wintermaanden. Voor de toendrarietgans gaat het om een seizoensmaximum van 11.100 ganzen in het veen.

Plassen in het Compagnonsveld zijn van groot belang voor ganzen om bij te tanken en uit te rusten na de lange tocht

Sommige ganzen blijven een dag, andere blijven maanden achtereen. In het FochteloŽrveen komen jaarlijks ca. 75.000 verschillende rietganzen aan de grond, maar liefst 10-15% van de wereldpopulatie! Natte, rustige hoogvenen als het FochteloŽrveen werken als trechters. Het zijn belangrijke schakels binnen de Europese trekwegen. Vanuit het veen trekken ze verder Nederland in.

Boerenland onmisbaar
In de winters van 2008-2011 zijn bijna een miljoen ganzen bekeken op de foerageerplaatsen. Hiervan zit 60% op oogstresten van aardappel, maÔs, graan en biet. Aardappelresten en maÔsstoppel (52%) maken ruim de helft uit van het menu. De beschikbare hoeveelheid oogstresten zorgt voor fluctuaties in de percentages.

Graanstoppel biedt perspectief voor veel vogels wanneer het niet direct wordt ondergeploegd. Hier zitten er kol- en rietganzen op graanstoppel. Veel vogels vinden er hun kosje en er wordt niet op gras gefoerageerd zodat mogelijke schade wordt voorkomen.

Momenteel zijn boeren nog druk met het maaien van gras. Er zijn aardappelen geoogst, maar gewassen als bieten en maÔs nog niet. De ganzen moeten dus nog even geduld hebben. Ze foerageren nu overwegend op graanstoppel en geoogste percelen aardappelen, een enkele groep bezoekt een perceel geoogste maÔs en gras.

Rust cruciaal
Als het rustig is, kunnen ganzen weken eten in een klein gebied. Door verstoring op de foerageerplaats worden ganzen onrustig, vliegen ze sneller op en zitten ze vaak op grote afstand van de slaapplaats, in kleinere groepjes. Bovendien moet er meer gegeten worden wanneer ze steeds worden opgejaagd.

Afgelopen week was er op 26 september een groot legervliegtuig rondjes aan het draaien boven het wetland. Gelukkig net voor de aankomst van de grote aantallen kol- en rietganzen. Enkele intensieve verstoringen hebben een grote impact en jagen het gebied leeg.

Groep ganzen opgejaagd door vliegtuig, 2 oktober 2013 

Vanwege de status van speciale beschermingzone zou er veel meer aandacht moeten uitgaan naar deze verstoringsbron. Vooral luchtballonnen, helikopters, les- en sportvliegtuigen en de aanvliegroute op Eelde gooien roet in het eten. Tijd om te beschermen en waar te maken wat is afgesproken.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989