Home / Fochteloërveen / Actueel /
Alle kraanvogels verzamelen

Het broedseizoen is ten einde. Trekkers maken zich op voor de grote reis. In het FochteloŽrveen is een zomerverzamelplaats ontstaan, van vrijgezelle kraanvogels en broedparen met en zonder jongen. In 2013 zijn er 26-28 exemplaren.

In Duitsland komen kraanvogels in een straal van 20-50 kilometer bijeen. In september vertrekken ze naar een grote verzamelplaats. Uiteindelijk zwellen de groepen aan tot duizenden of zelfs tienduizenden kraanvogels op bekende pleisterplaatsen als RŁgen en de Diepholzermoorniederung. ís Ochtends vliegen ze van slaapplaats naar foerageergebied, om te zoeken naar oogstresten. ís Avonds vliegen ze terug naar de veilige slaapplaats.

Paren FochteloŽrveen
In 1999 begon het allemaal, met ťťn territoriaal paar. In 2001 broedde het eerste paar succesvol, nu, vijftien jaar later, gaat het om vijf paren. Drie ervan broeden succesvol en brengen vier jongen groot. Dat brengt het totaal in de periode 2001-2013 op 44 geboren jongen en 29 uitgevlogen jongen!

Elders in Nederland
In 2012 en 2013 broeden in het Dwingelderveld kraanvogels en in de Engbertsdijksvenen zit al jaren een paar. In het Dwingelderveld zijn 4 jongen geboren en 3 jongen uitgevlogen. De prille Nederlandse broedpopulatie groeit. Nieuwe jonge broedparen verkennen Nederland.

Broedpaar met jong vliegt richting het hoogveen, augustus 2013

Vrijgezellen komen als eerste
Het aantal overzomerende kraanvogels neemt toe. In juli Ė augustus 2013 groeide een vrijgezellengroep uit van 3 tot 13 kraanvogels. In augustus ging het vaak om twee groepjes van resp. 4 en 9 kraanvogels. De territoriale paren mengen zich niet in de groep(en), maar blijven wel broed- en foerageerplek verdedigen. Het aantal interacties tussen broedparen en vrijgezellen neemt af. De deur staat op een kier voor nog meer kraanvogels.

Vrijgezellengroep vliegt naar de slaapplaats, augustus 2013

Conflicten tussen broedparen en groepen worden minder. Toch zijn ze er, zoals hier op de foto. Aan de linkerzijde landt een territoriaal paar met jong. Na wat imponeren vertrekt de hele groep. Augustus 2013

Toekomst
In het veengebied liggen vele tientallen rustige plassen waar kraanvogels kunnen slapen. De komende jaren wordt het gebied alleen maar natter. In de zomer is er voldoende rust en eten in het natuurgebied. Aan het eind van de zomer en in de herfst komen geoogste graanpercelen in het vizier en vervolgens maÔsstoppel. Beide zijn goed vertegenwoordigd in de regio.

De combinatie maakt het FochteloŽrveen uitermate geschikt om verder te groeien als broed- en verzamelplaats. Het is interessant om te zien hoe zich dit ontwikkelt. De verwachting is dat het aantal paren groeit. Waarschijnlijk eerst in Drenthe, Friesland en Overijssel en vervolgens in de rest van het land. Vooral rustige natte heide- en hoogveengebieden en verlande vennen in boswachterijen maken grote kans.

Kraanvogels in een straal van tientallen kilometers blijven waarschijnlijk het FochteloŽrveen als verzamelplaats gebruiken. Hoewel de rust steeds beter wordt beschermd, is de verstoring door luchtverkeer een toenemend punt van zorg. Sinds 2007 neemt het aantal verstoringen door vliegtuigen, luchtballonnen en helikopters significant toe. De laatste jaren zijn er verschillende incidenten genoteerd waarbij grote groepen vogels werden opgejaagd of zelfs (tijdelijk) verdreven. Recent gebeurde dit met kraanvogels en jongen. Onbegrijpelijk in een gebied dat is aangewezen als speciale beschermingzone onder de Vogelrichtlijn.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989