Home / Fochteloërveen / Actueel /
Ooievaars welkom

Afgelopen decennium is het aantal waarnemingen van de ooievaar rond het hoogveengebied geleidelijk toegenomen. In 2013 zit de trend zich door. In het voorjaar van 2013 staat het FochteloŽrveld plas dras. De afwisseling van droog naar nat en intensief naar extensief, is geliefd bij de ooievaar. In het voorjaar zitten er 1 tot 4 exemplaren, in de zomer loopt het aantal op tot 9.

Nestpaal
Aan de Vogelrijd staat een nestpaal voor ooievaars bij een particulier, net buiten de grens van het natuurgebied. In 2012 stond er al eens ooievaar op te klepperen. In 2013 liepen er geregeld ooievaars op het grasveld en zat er een op de paal. Deze is in 2011 als nestjong geringd in Zegveld. Gezien de opmars in de regio is het een kwestie van tijd voordat ooievaars zich definitief als broedvogel vestigen.

Ter info: in 2000 broedden er 400 paren in Nederland. In 2011 ging het om 790-850 paren, ofwel ruim een verdubbelding van het aantal. Dan te bedenken dat het in 1990 nog ging om ca. 100 paren en in 1980 slechts 10 (info SOVON)!

Paar ooievaars foeragerend in Ravenswoud, begin juni 2013

Aantallen in 2013
Van de 1-4 ooievaars die zich dit voorjaar laten zien, is een deel is geringd, maar lang niet allemaal. Ze zijn gewend aan mensen en lopen op nog geen 50 meter van de Vogelrijd te foerageren. Het is lang koud en halverwege maart lopen er drie op linie op zoek naar regenwormen. Tientallen van deze kleine snack verdwijnen in de grote oranje snavels.

Zodra percelen gras worden gemaaid langs de Helomaweg en FochteloŽrveenweg zijn er ooievaars te vinden, vaak terwijl de boer nog bezig is. Al het eetbare wordt naar binnen gewerkt. In augustus loopt het aantal op tot 9 stuks. Af en toe zweven ze op grote hoogte boven het veen. Rusten doen ze in het FochteloŽrveld.

Zwarte broer zou hier niet misstaan
Het aantal waarnemingen in Nederland van de zwarte broer nam de afgelopen tientallen jaren sterk toe. Als broedvogel doet de zwarte ooievaar het in veel landen goed, met in Duitsland een groeiende broedpopulatie die inmiddels 500 paren telt en in BelgiŽ 90 paren. Geringde vogels die bij ons opdoken, waren veelal afkomstig uit Midden-Europa, o.a. TsjechiŽ (info SOVON).

Zwarte ooievaar in Fochteloo, augustus 2011
Herman Feenstra ziet uit naar de komst van de zwarte ooievaar als broedvogel. Waarom? ďDe vogel spreekt vooral tot mijn verbeelding, omdat deze veel schuwer is dan de witte.

Deze ooievaar leeft in oude bossen met voldoende rust. De uitgestrektheid, stukjes oud bos, moerassen, natte natuur die in ontwikkeling is in het veen, maar ook de inrichting van de Slokkert, biedt voldoende mogelijkheden.Ē Waar zal de eerste zich in Nederland vestigen is de vraag?delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989