Home / Fochteloërveen / Actueel /
De jonge kraanvogels vliegen

Eerder hebben we verslag gedaan van de opgroeiende jonge kraanvogels in het FochteloŽrveen. Dit jaar broedden er vier paren in het gebied.

Drie ervan brachten samen vier kuikens groot, waarvan er drie vliegvlug zijn geworden. Eťn kuiken vliegt met 13 weken nog steeds niet en heeft waarschijnlijk een beschadiging aan een vleugel.

Lesvluchten
Kleine kuikens slaan na enkele dagen al met de stompjes, die uitgroeien tot vleugels. In de tiende week zijn ze volgroeid. Geregeld klappen heeft de spieren gesterkt en dan wordt het tijd voor vliegles. De eerste vluchten gaan net boven de begroeiing, over een afstand van tientallen meters. Ouders geven het voorbeeld en vliegen met de jongen mee.

De blauwe bessenstruiken staan verspreid in het gebied en worden nu gemakkelijk bereikbaar. In juli en augustus een welkome aanvulling op het menu van insecten, kikkers, reptielen en graszaden. Zijn de kuikens elf tot twaalf weken oud, dan volgen vluchten over langere afstand.

De families gaan dan overdag het hoogveen uit, om eten te zoeken in het landbouwgebied. De kans is er, nu de eerste graanpercelen zijn geoogst. Veenpaar 1 wordt echter opgehouden, doordat ťťn van de kuikens van 13 weken nog steeds niet vliegt, terwijl de ander dit al enkele weken doet.

De spagaat van de beschermer
Het vliegvlug worden van de jonge kraanvogels voelt altijd als een soort opluchting. Is het niet voor de ouderparen, dan wel voor de beschermers, die maandenlang hebben meegekeken en Ďmee gezorgdí. Niet altijd een gemakkelijke opgave. Sommige Ďliefhebbersí hebben zoveel kennis en zijn zo fanatiek dat ze zich nauwelijks kunnen bedwingen om te dichtbij te komen. Andere zijn juist onwetend en lopen buiten de paden zonder zich bewust te zijn van wat er leeft en wat ze kunnen verstoren.

In de broedperiode moet je terughoudend zijn in de berichtgeving naar de buitenwereld, om te voorkomen dat je mensen naar het gebied toe trekt. Tegelijkertijd moet je wel duidelijk aangeven waar mensen niet mogen komen. Je wilt mensen op afstand houden, en tegelijkertijd betrokken houden. Dat proberen we onder andere door via de website www.hetfochteloerveen.nl, het boek ĎWat je met rust laat, kan groeiení, en langs andere wegen verslag te doen van de prachtige ontwikkelingen en uitleg te geven over het waarom en het effect van maatregelen.

Het geheim van het succes
De reden dat het FochteloŽrveen als broedgebied zo goed scoort, heeft te maken met de uitgestrektheid, rust en nattigheid. De hoogveenkern wordt robuuster, de bufferzone breder. Doordat het waterpeil is opgezet, ontstaan nieuwe broedplaatsen, vrijwel onbereikbaar voor predatoren. Na de balts en paring zoeken de kraanvogels deze plekken uit, om hun nest te bouwen. Zodra ze broeden, lijken ze van de aardbodem verdwenen.Kraanvogelnesten liggen ver weg van de bewoonde wereld in het veilige, natte veen

Na een maand broeden volgt een periode van twee en halve maand waarin de jongen worden opgevoed. Als er kuikens zijn, gedragen de vogels zich zeer behoedzaam en wordt er nauwelijks meer gevlogen. Veiligheid gaat boven alles. In rustige gebieden laten kraanvogelfamilies zich slechts af en toe zien. Is er verstoring, dan drukken de ouders zich en verdwijnen in de dichte vegetatie.

Ouder drukt zich als een fietser passeert

'Wat een grote vogel!'
Kraanvogels met jongen zitten veilig in het hoogveen. Er is weinig verstoring en predatoren worden van verre opgemerkt. Qua voedsel is het echter minder ideaal dan de randzone. Veel families trekken daarom toch de kruidenrijke randzone, en soms zelfs het landbouwgebied in. Daar zijn ze kwetsbaar, omdat er paden en wegen lopen.

Het intensieve landgebruik in Nederland maakt het gevaar van verstoring door o.a. wandelaars, ruiters en loslopende honden, groot. Dit kan tot gevolg hebben dat kuikens van de ouders worden gescheiden en jongen worden gegrepen door roofdieren. Er komt steeds meer publiek naar het FochteloŽrveen, daarom blijft zonering belangrijk. Idealiter grenst het voedselgebied aan het broedgebied en wordt het niet doorsneden met paden.

Het FochteloŽrveld en in het Compagnonsveld zijn goede voorbeelden van hoe gebieden geschikt gemaakt kunnen worden voor de toekomst. Voorheen was hier de kans op kraanvogels gering, nu zitten ze er geregeld. Fietsers en wandelaars krijgen de giganten te zien en zijn onder de indruk. ĎWat een grote vogel!í, klinkt vanaf het betonnen fietspad.

Wanneer maatregelen niet en koste gaan van de beleving, maar de beleving juist ten goede komen, kweek je begrip voor het afsluiten of verleggen van een enkel pad.

Voedselgebied moet grenzen aan het broedgebied. Hoge gewassen bieden dekking totdat de jongen kunnen vliegen.

Paren met jongen maken grote omzwervingen en foerageren in de randzone totdat ze kunnen vliegen.

Meer mogelijk maken
Dit jaar worden de projecten landinrichting FochteloŽrveen en The Dutch Crane Resort afgerond. Mooie stappen op weg naar een nog robuuster gebied, om natuurwaarden te beschermen en te laten zien, maar we zijn er nog niet. Wanneer de zonering van het hele FochteloŽrveen en de boswachterijen wordt verbeterd, is hier nog meer mogelijk!delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989