Home / Fochteloërveen / Actueel /
Jonge kraanvogels geboren

Dertien jaar achtereen broeden er nu kraanvogels in het FochteloŽrveen. In 2013 bouwt vier paar een nest. Door het wisselvallige en koude weer blijft het lang nat op de broedplaatsen. Een voordeel, omdat kraanvogels er veilig zitten voor predatoren als vos en wild zwijn.

Drie van vier broedsels succesvol
Eťn nest mislukt, na drie weken broeden. De dagen voor het legselverlies loopt er geregeld een vos op de kade en gaat de kraanvogel van het nest. De eieren blijven onbewaakt achter en zijn een gemakkelijke prooi voor rovers uit de lucht. De drie anderen paren broeden succesvol.

Eten zoeken
Ondanks het koude voorjaar is er voor de jongen de eerste weken genoeg te eten, onder meer doordat libellen, die normaal begin mei massaal uitsluipen, zich dit jaar meer verspreid laten zien. Kraanvogelfamilies zoeken insecten op pitrus en in struikheide.

Vrouwtje voert jong

Broedparen met jongen bezoeken ook extensief grasland. Te voet is dat vaak een risicovolle onderneming, omdat het leefgebied is doorsneden met paden en wegen. Geregeld zijn ze dus gedwongen om in minder geschikt gebied te foerageren.

Half juni, vier jongen bijna vliegvlug
Van de zes jongen zijn er halverwege juni nog vier over. Eťn jong is gepredeerd toen het zes weken oud was, waarschijnlijk door een vos. Vorig jaar verloor hetzelfde paar ook een groot jong.

Kraanvogel met jong, alert door aanwezigheid vos

Familie op de vlucht voor vos

Op dit moment, de derde week van juni, zijn de jongen zeven tot acht weken oud. Over een paar weken wordt gefladderd en na een maand kunnen ze goed vliegen en is het gevaar geweken. Vanaf de grote uitkijktoren in Ravenswoud hebt u goede kans een glimp van de kraanvogels in het veengebied op te vangen.

Indicatoren broedsucces kraanvogels: water, rust en ruimte
In het boek ĎWat je met rust laat, kan groeiení wordt uitgebreid beschreven hoe de kraanvogelpopulatie zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat de ingrediŽnten zijn voor het broedsucces.

Een heel belangrijke is de waterhuishouding. Dit jaar worden in het FochteloŽrveen twee grote projecten afgerond. Sloten en wijken zijn gedempt en kades opgeworpen. Allemaal om het water beter vast te houden en de groei van het veen aan te wakkeren.

In de randzone staat het water hoger dan voorheen en dat zorgt voor een gunstig waterpeil in de kern. Langzaamaan ontstaat kleddernat hoogveenmoeras, met nieuwe broed- en rustplaatsen voor kraanvogels. Veenmossen, veenpluis en wollegras nemen het stokje over van vliegden, berk, pijpenstro en pitrus.

Wollegras verdringt pijpenstro.

Veenmossen nemen het stokje over van pitrus.

Een groot aaneengesloten gebied als het FochteloŽrveen biedt verstoringsgevoelige soorten nieuwe kansen. Dit soort natuur is uniek in Nederland en trekt soorten aan die uniek zijn. Na kraanvogel en raaf is er goede kans dat we de komende jaren meer nieuwelingen in het hoogveenlandschap mogen verwelkomen. Dit lukt echter alleen wanneer de natuurwaarden op hoog peil blijven en het betreden van het gebied door mensen gedoseerd plaatsvindt.

Nog meer investeren in rust voor mens en dier
Er is geÔnvesteerd in nieuwe fietspaden en uitkijktorens. Enkele paden verdwijnen of worden verlegd. Steeds meer publiek kan genieten van de flora en fauna in het FochteloŽrveen. Dat is in die zin gunstig, dat het aantoont dat mensen steeds breder overtuigd raken van, en aangetrokken worden door de kwaliteit van het gebied. Tegelijkertijd is het een punt van zorg. We moeten voorkomen dat het FochteloŽrveen slachtoffer wordt van het eigen succes.

'Wat je met rust laat, kan groeien'

Rust is de grote kracht van het gebied. Om de sterk toegenomen recreatiedruk op te vangen, zijn heldere keuzes nodig. De FochteloŽrveenweg zou afgesloten kunnen worden, of het pad over de Bonghaar. In de uitvoering zijn het eenvoudige ingrepen en voor de natuur is het effect enorm! Voor de mens die zich het gebruik ervan heeft toegeŽigend, is het wellicht even slikken en wennen. Wie echter na een paar jaar vanaf de rand of de uitkijktoren de prachtige gevolgen ziet, zal zich vooral afvragen waarom dit niet eerder is gerealiseerd.

Overgangsgebieden
Naast een robuuste kern, verdienen rustige en gevarieerde overgangen van veen naar bos en van veen naar landbouwgebied meer aandacht. Ook hier valt, in goede samenspraak met alle betrokken, veel aan soortenrijkdom te winnen.

Tot slot: de kwaliteit die op de grond wordt bereikt, kan worden verminderd of teniet gedaan als het luchtruim geen onderdeel of aandachtspunt is van visie, plannen en afspraken. De overlast van het regionale en (inter)nationale vliegverkeer is verontrustend en dreigt steeds verder toe te nemen. Onbegrijpelijk en onacceptabel in een gebied dat op papier aan alle kanten bescherming geniet.

Hoog tijd om het FochteloŽrveen aan te wijzen als no fly area voor metalen gevaartes en het luchtruim boven het gebied exclusief toegankelijk te maken voor de oorspronkelijke Ďbewonersí.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989