Home / Fochteloërveen / Actueel /
Veenbrand klap voor paapjes FochteloŽrveen
In april 2011 brandde 100 hectare hoogveen af in het oostelijk deel van het FochteloŽrveen. Veel boompjes en oude pollen struikheide gingen in vlammen op. Het verbrande gebied kleurde na enkele regenbuien al snel weer groen, maar de variatie was weg. Juist die afwisseling is belangrijk voor paapjes.

Het paapje is een kwalificerende broedvogel van Natura 2000. In het FochteloŽrveen broedt de laatste jaren meer dan 100 paar: ťťn op de drie Nederlandse paapjes! Een unieke, maar ook kwetsbare situatie, zo blijkt twee jaar na de veenbrand.

Bluswerkzaamheden bij de veenbrand, april 2011.

Paapjes van 10 paar naar 0.

In 2009 en 2010 zaten er nog 9 Š 10 paren in het getroffen deel van het FochteloŽrveen. Kort na de brand in 2011 werd de eerste klap zichtbaar en waren er nog 6 territoria over. De paapjes zochten de overgebleven plekken op: Ďeilandjesí die niet waren verbrand, en waar nog voldoende afwisseling aanwezig was. Twee jaar na de brand is het gebied hieromheen echter helemaal vergrast. Het duurt jaren voordat er weer oude struikheidepollen zijn, Šls ze al opkomen en niet belemmerd worden door een te sterke vergrassing.

Mei 2011: de laatste paapjes zaten in de overgebleven eilandjes.

Mei 2011: pijpenstro pollen lopen uit, drie weken na de brand.

In 2013 is geen enkel broedpaar meer aanwezig in dit deel van het veen. Hoewel in het totale FochteloŽrveen nog steeds 100 paar wordt geteld, betekent dit een verlies aan leefgebied voor het paapje en afname van de populatie.

Mei 2013: twee jaar later zijn de restanten van de verbrande struikheide pollen nog steeds te zien in het gras.

Zou je alleen naar de officiŽle instandhoudingsdoelstelling kijken, dan lijkt er wellicht geen reden voor ongerustheid. Realiseren we ons dat het gaat om een bijzonder en schaars vogeltje dat in Nederland nog op slechts enkele plekken overlevingskans heeft, dan telt elk paartje!

Voldoende argumenten om het paapje met zorg en aandacht te volgen en te faciliteren, vooral door kleinschalig te werken en niet teveel opslag te verwijderen. Doel: de bronpopulatie behouden en zo mogelijk versterken, zodat ook gebieden in de omgeving mogelijk weer bevolkt raken.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989