Home / Fochteloërveen / Actueel /
Jonge raven op ťťn na opgegeten


Het geluid van raven is genieten en geeft je het gevoel in het buitenland te zijn. De luchtacrobaten zijn zeldzame bewoners in onze omgeving, maar zitten in de lift. In heel Nederland gaat het om minder dan honderd paar, waarvan het merendeel nestelt op de Veluwe.Net als vorig jaar, waren er in het wetland FochteloŽrveen in 2013 opnieuw twee broedparen: een paar in het Friese deel, het andere in het Drentse deel van het gebied.

Vroeg broeden ondanks aanhoudende kou
Raven trekken zich minder aan van de koude dan veel andere vogels. De Friese raven begonnen in januari met het opknappen van het nest. Eind januari zag ik een raaf met een tak naar het nest vliegen, dat in de weken daarna is opgebouwd. Vanaf 17 februari werd gebroed, halverwege maart zijn de jongen geboren.

Op 30 maart werd ťťn van de ouders waargenomen, die een ganzenei uit het Compagnonsveld had bemachtigd. Op een akker ernaast werd het ei naar binnen gewerkt en werden stukjes eischaal opgegeten. Als de ene ouder zat te eten, was de andere op het nest te vinden.

Eind maart was er een indringer in het territorium. Die werd fel op de huid gezeten door pa en ma raaf en op drie kilometer afstand nog steeds achtervolgd. Door de concurrentie was het nest geregeld onbewaakt en gevoelig voor predatie. Dat kan wel eens de reden zijn waarom het mis ging. Op 4 april was de familie nog compleet, in de dagen daarna is het nest gepredeerd. Vanaf 8 april, na het verlies, liet het ouderpaar zich goed horen en zien.

De Drentse raven begonnen een week later. Op 19 februari zag ik een ouder met voer aanvliegen, waarschijnlijk voor de partner. Behendig vloog de raaf tussen de bomen door naar het nest. Dit paar zat op een rustige plek. Er ongemerkt langslopen was nagenoeg onmogelijk, want bijna altijd klonk dan het donkere gekras: ďWe hebben je gezien, hoor en we houden je in de gaten.Ē

Ook dit paar was zeer alert op indringers. Buizerds werden geregeld op de huid gezeten. Op 23 april vloog een rode wouw langzaam in de richting van het ravennest, waarboven ook al twee buizerds cirkelden. Uit het bos kwam de raaf omhoog schroeven. Met krachtige, roeiende vleugelslagen zat de raaf binnen een paar minuten boven de roofvogels en viel ze aan.

Toch bleken alle oplettendheid en verdedigingsacties van de ouders, niet voldoende om alle jongen groot te brengen. Op 26 april is de nestboom beklommen, omdat het nest scheef hing. Tijdens het ringen werd een boommarter betrapt, in de top van de lariks ernaast. Onder de nestboom lagen de resten van zeker ťťn jonge raaf, halverwege de boom bungelde een zojuist gedood jong.

Op het nest zag Aaldrik Pot op dat moment nog ťťn jonge raaf. De verwachting was dat ook dit jong wel opgehaald zou worden, maar waarschijnlijk is de boommarter zich kapot geschrokken van de klimmer. Op 6 mei zat het jong op de rand van het nest, op 10 mei was het verdwenen. Het heftige alarm van een ouder in een bosperceel ernaast een week later is een goed teken.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989