Home / Fochteloërveen / Actueel /
Kraanvogel verdient beschermde status


De kraanvogel heeft al eeuwenlang wereldwijd een verbindende functie tussen de natuur en de mens. De indrukwekkende vogel staat symbool voor veel waarden als gezondheid, geluk, gerechtigheid, wijsheid en vrijheid, en meer.


foto: Jaap La Brijn, ook geplaatst op pag. 76 'Wat je met rust laat, kan groeien'

Symbolische betekenis
In het christendom was de kraanvogel het symbool van de waakzaamheid. In het voor-islamitische Zuid-ArabiŽ belichaamden de drie dochters van de maangod Hubal, de drie godinnen die voorspraak zouden doen bij God, de "Drie Verheven Kraanvogels". In het oude Japan werd de kraanvogel beschermd door de heersende macht en gevoerd door boeren. Het oude volk van de Azteken in Zuid-Amerika is afkomstig uit het gebied Aztlan, dat wordt vertaald als ďdichtbij de kraanvogelsĒ. In de Griekse oudheid is er het verhaal van Ibycus die door een dief wordt aangevallen en voor dood wordt achtergelaten. Hij roept een vlucht passerende kraanvogels te hulp. Deze blijven net zolang boven de moordenaar zweven totdat het schuldgevoel hem overmant en hij de misdaad bekent.

Natuurlijke autoriteit
Nog steeds zijn over de hele wereld mensen gefascineerd door kraanvogels. Dat is niet verwonderlijk, want als een kraanvogel eenmaal over je heen vliegt en roept, maakt dit een indruk die je nooit meer vergeet. Er gaat iets indrukwekkends en geheimzinnigs van het dier uit, en iets dat je misschien het best kunt omschrijven als een Ďnatuurlijke autoriteití.

Die laatste omschrijving kan heel goed in verband gebracht worden met het Fochteloёrveen. De kraanvogel is een kwetsbare soort die zeer hoge eisen aan z'n omgeving stelt. Het is niet voor niets dat de soort zich vrijwel nergens in Nederland vestigt. Als een kraanvogel zich ergens thuis voelt, is dat een enorme aanduiding van de kwaliteit van een gebied. Dan kun je er zeker van zijn dat veel meer soorten er goed kunnen gedijen.

Voorteken? Boodschap?
Dat bewijs wordt geleverd in het Fochteloёrveen, waar de kraanvogel al veertien jaar aanwezig is en al twaalf achtereenvolgende jaren heeft gebroed. Ook andere soorten die elders verdwenen zijn of het zwaar hebben, doen het hier opvallend goed. Je zou bijna denken dat de kraanvogel hier, net als in vorige eeuwen, een boodschap brengt, of een voorteken is.

Het Dwingelderveld had in 2012 het eerste broedsucces en ook in de Engbertdijksvenen en de Peelgebieden strijken regelmatig kraanvogels neer en zijn er broedverkenningen. Fantastisch. 

Werkgroepen van vrijwilligers in de verschillende gebieden volgen de vogels nauwlettend. Natuurbeschermers doen hun best om de voorwaarden te scheppen waaronder de vogels in alle rust en veiligheid kunnen verkennen, dansen, baltsen, broeden. Met het oog hierop wordt bijvoorbeeld in het Fochteloёrveen the Dutch Crane Resort ingericht.

Betere bescherming noodzakelijk!
Veelbelovende ontwikkelingen. Toch is er meer nodig, om de kraanvogels duurzaam te beschermen en te populatie te behouden en te versterken. De verstoring door recreatie, fotografen en vliegverkeer neemt toe en bedreigt niet alleen de uiterst verstoringsgevoelige kraanvogel, maar ook andere soorten, waaronder overwinterende ganzen die ondanks hun kwalificerende niet-broedvogel status te vaak worden opgejaagd.          

Kraanvogel als beschermvogel
Hoog tijd om de kraanvogel op te nemen op de Nederlandse Rode Lijst en als broedvogel voor het Natura 2000 gebied Fochteloёrveen. Met een extra beschermde status wordt de kraanvogel het symbool van een voor Nederlandse begrippen uniek gebied en de beschermvogel van heel veel andere soorten die misschien minder opvallend zijn, maar evenveel de moeite waard zijn.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989