Home / Fochteloërveen / Actueel /
Weinig rust voor ganzen en zwanen


In het FochteloŽrveen zijn kolgans, toendrarietgans, kleine- en wilde zwaan kwalificerende niet-broedvogels van Natura 2000. Dat betekent dat we de aantallen in stand moeten houden. De vogels kunnen ís winters aansterken in gebieden die zijn aangewezen, zodat ze fit in het broedgebied aankomen.Verstoring betekent meer eten
Op de slaapplaatsen in het hoogveengebied zit het wel goed met de rust, in de foerageergebieden verslechtert de situatie, als gevolg van versnippering en van verstoring door recreatie en luchtvaart. Ganzen en zwanen die op akkers met oogstresten zitten, worden bovendien geregeld verjaagd door boeren. Dit kost de vogels onevenredig veel energie en dat energieverlies moeten ze vervolgens compenseren door juist weer meer te eten.Beheerplan FochteloŽrveen leidraad
In het beheerplan FochteloŽrveen worden de soorten besproken, knelpunten en oplossingen aangereikt. Voor de rust van ganzen en zwanen wordt aanbevolen om ganzenfoerageergebieden aan te wijzen rond het FochteloŽrveen. Plekken waar de vogels vrij zijn van verstoring, zoals afgesproken. Eventuele schade kan worden vergoed.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989