Home / Fochteloërveen / Actueel /
30-12-2012 Vernatting bedreigt reptielen


Zo gunstig de vernattingsmaatregelen zijn voor een aantal vogelsoorten, zo ongunstig zijn ze voor andere soorten, met name reptielen. Ook kevers, spinnen, muizen, enzovoort, moeten op zoek naar alternatief leefgebied.

De sterke stijging van het waterpeil bedreigt de populaties van adder en levendbarende hagedis, die toch al onder druk staan. Waarschijnlijk ook gladde slang en ringslang worden getroffen door het wassende water. Doordat de vernatting voor vrijwel het gehele hoogveengebied geldt, en ineens plaatsvindt, is er voor reptielen nauwelijks gelegenheid geweest om uit te wijken. Bovendien vindt de vernatting in 2012 plaats in een periode waarin reptielen in winterrust en zeer kwetsbaar zijn.

Tellingen de komende jaren zullen uitwijzen hoe groot de schade is. De maatregelen die op andere plekken getroffen worden om nieuw leefgebied te creŽren voor deze soorten, komen voor deze reptielen te laat. Om dit in de toekomst te voorkomen, is het zaak maatwerk te verrichten. Daarnaast is het van belang de oppervlakte die onder water staat te compenseren door alternatief leefgebied aan te bieden.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989