Home / Fochteloërveen / Actueel /
13-12-2012 Kraanvogels Engbertdijksvenen


Net als in het broedseizoen 2011 verbleven er in het gehele broedseizoen 2012 territoriale Kraanvogels centraal in de Engbertsdijksvenen. Dit keer 1 paartje maar wel op ongeveer dezelfde locatie als in 2011.

Met vereende krachten van veel vogelaars is geprobeerd deze vogels te volgen zonder het risico te lopen de vogels te verstoren.

In dit artikel worden de waarnemingen uit het najaar van 2011 tot en met de zomer van 2012 gepresenteerd en van commentaar voorzien. Er is geen kaartmateriaal van de ligging van het territorium en de foerageergebieden opgenomen om het risico op verstoring te minimaliseren.

Klik hier om het verslag van de waarnemingen, geschreven door van Peter van den Akker, te downloaden.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989