Home / Fochteloërveen / Actueel /
28-9-2012 Werken aan herstel hoogveen
De boekweitbrandcultuur en het afgraven van turf hebben het veengebied aangetast en in grote delen van Nederland is veen volledig afgegraven. Het FochteloŽrveen is ťťn van de weinige restanten die behouden zijn gebleven.

Hoogveen doet er eeuwen over om te ontstaan. Herstel heeft dan ook tijd nodig, maar door de rigoureuze menselijke ingrepen, is het voor het veen onmogelijk om vanuit zichzelf te herstellen. Het moet een handje worden geholpen. In het FochteloŽrveen wordt dit in verschillende fases gedaan. Dit najaar zijn de aannemers druk aan het werk. Bijlsma in het Kleine veen en Oosterhuis BV bij de Norgerpetgaten. Hier worden wijken gedempt, bomen gekapt en wordt heide geplagd. Er komen niet alleen nieuwe kades, maar ook fietspaden en een uitkijktoren voor de bezoekers.

Veen vernatten, beekdalen voeden 
Door wijken die in de vorige eeuw zijn gegraven om het gebied te ontwateren, te dempen, wordt gezorgd dat het veen weer nat wordt. Kleddernat veen is nodig om veenmos te laten ontstaan. Veenmossen houden water vast als een spons. Hoe meer veenmossen, des te groter sponswerking. Geleidelijk aan ontstaat op die manier een situatie zoals in vroeger tijden: het hoogveen houdt het water vast en voert het geleidelijk af naar de beekdalen.

De kades die worden opgeworpen zijn enerzijds bedoeld om regenwater langer in het FochteloŽrveen te houden, en tegelijkertijd om overlast buiten het veen te voorkomen. Via compartimenten wordt het regenwater vertraagd afgevoerd.

Nieuwe soorten vestigen zich in het FochteloŽrveen
Het FochteloŽrveen maakt deel uit van het Europese netwerk natuurgebieden Natura2000. Er is afgelopen jaren flink geÔnvesteerd in het hoogveenreservaat. Dit werpt zijn vruchten af, want zeldzame planten en dieren doen het hier goed en nieuwe soorten vestigen zich.

In 2001 verwelkomde het veen het eerste kraanvogelkuiken, in 2011 vlogen de eerste raven uit. Maar er zijn veel soorten, en wellicht nog veel meer onderweg. Zeldzame grauwe klauwieren zijn terug. Blauwborsten, roodborsttapuiten en paapje zijn hier gewone vogels. Graspieper en veldleeuwerik zingen in de nieuwe natuur. Allemaal soorten die buiten natuurgebieden snel verdwijnen of al uitgestorven zijn.

Voor de kraanvogels moet The Dutch Crane Resort het nieuwe eldorado worden. Lage delen komen onder water te staan. Rust is er al. Dat is wat kraanvogels zoeken. Met een groot robuust veengebied wordt de kans dat nog meer paren kraanvogels zich vestigen in de komende jaren alleen maar groter.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989