Home / Fochteloërveen / Actueel /
15-7-2012 Drie jonge kraanvogels in 2012


De kraanvogeljongen in het FochteloŽrveen kunnen vliegen. Twee zijn nu 11 weken en ťťn is twaalf weken oud.

Sterfte
Eťn van de tweeling is op de leeftijd van 9,5 week verdwenen. Er wordt nog gezocht naar restanten, maar predatie ligt voor de hand. Van 7 geboren jongen zijn er 3 vliegvlug geworden, dus de sterfte is aanzienlijk. Toch is het voldoende voor een langlevende soort als de kraanvogel.

De eerste jaren was er geen sterfte, maar nadat het aantal broedparen in het FochteloŽrveen toenam, kwam er ook meer sterfte onder de jongen. Voor een deel komt dit door concurrentie van solitaire mannetjes en paren. Deze zorgen voor onrust in de territoria van paren met jongen. Indirect maken rovers zo meer kans om een kuiken te grijpen.

Ook in 2012 was er op het moment dat het jong verdween een solitaire kraanvogel aanwezig. Daarnaast kan verstoring door mensen een rol spelen. Elke vorm van druk op het gebied heeft effect op de verstoringsgevoelige kraanvogels. Zonering blijft daarom een punt van aandacht, zeker als het aantal broedparen verder groeit.

Drie kuikens vliegen  
De drie overgebleven kraanvogelkuikens in het FochteloŽrveen kunnen vliegen. Ze vliegen afstanden van honderden meters en zijn nu veilig voor predatoren. Op de vleugels is het een stuk makkelijker voortbewegen dan lopend, daarnaast kunnen vijanden vanuit de lucht in de gaten worden gehouden. Het activiteitsgebied wordt nu snel groter. 

Eten is ook geen probleem. In het veen staan de komende weken blauwe bessen op het menu en zodra het graan wordt geoogst, worden oogstresten aan de kaart toegevoegd.

Verdere vernatting zorgt voor rust 
Met de vernatting van het FochteloŽrveld en The Dutch Crane Resort voor de boeg wordt het gebied nog aantrekkelijker gemaakt voor kraanvogels. Er verdwijnen enkele oude betonnen toegangspaden, waarmee wordt voorkomen dat mensen rustgebieden inlopen.
 delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989