Home / Fochteloërveen / Actueel /
9-6-2012 Vliegshow bedreigt jonge kraanvogels


Natuurmonumenten trekt vandaag aan de bel. Een vliegshow met F16's tijdens de TT kan leiden tot een schrikreactie van dieren en vogels in het FochteloŽrveen. Voor de zeldzame kraanvogels valt het tijdstip in een zeer kwetsbare fase. Gaat het mis en laten de ouders de jonge kuikens in de steek, dan wordt het grootste broedsucces ooit teniet gedaan. 

(Bron: NvhN, 9 juni 2012} 

Normaal komen er geen straaljagers laag over het veen, maar donderdag 7 juni was het raak: twee F16 ís kwamen laag over, met veel lawaai. De groep paarden achter het Kleine Veen sloeg op hol. Dan te bedenken dat dit slechts een 'voorproefje' is voor wat de dieren te wachten staat bij een vliegshow...

Structurele oplossing vinden voor structurele verstoring
Het voornemen van de vliegshow lijkt een incident, het is echter wel typerend voor de onwetendheid of onverschilligheid waarmee organisaties en overheden omspringen met gebieden met een beschermde status. 

De meest bijzondere natuurgebieden in Europa zijn aangewezen als Natura2000, zo ook het FochteloŽrveen. Deze kwalificatie moet er voor zorgen dat vogels hier een veilige plek vinden om te broeden, te rusten of bij te tanken tijdens de trek door Europa. Vanuit dat oogpunt bekeken, is het onbegrijpelijk dat juist in een aangewezen gebied de verstoring en het lawaai toenemen.

Intensieve verstoring wordt veroorzaakt door laag vliegende luchtballonnen, helikopters, les- en sportvliegtuigen, enzovoort. Hiervan is steeds vaker sprake. Vaak gaat het gepaard met veel lawaai en wordt onrust onder vogels veroorzaakt, en soms zelfs paniek.

Vorig najaar was een legeroefening de oorzaak van een langdurige, intensieve verstoring, met laag vliegende, rondjes draaiende vliegtuigen en helikopters. Veel vogels in het Natura2000 gebied hingen geregeld in de lucht, en voor de kraanvogels was de bedreiging zelfs zo groot, dat zij het FochteloŽrveen verlieten. Dit was voor het eerst sinds de vestiging van de kraanvogels in 2001! 

Provincie moet verantwoordelijkheid nemen
Het is onbegrijpelijk dat juist in dit gebied steeds vaker vogels worden opgejaagd en verstoord. De provincie zou hier een belangrijke rol in moeten spelen, aangezien zij de stiltegebieden heeft aangewezen en verantwoordelijk is voor het beheerplan FochteloŽrveen waarin wordt verzocht om het gebied als no flight area aan te wijzen.

De looptijd van het beheerplan is 2009-2015, maar het plan is nog steeds in conceptfase. Wanneer wordt er eens lef getoond en een duidelijke keus gemaakt? Beschermen is beschermen. Je kunt op de ene dag gebruikmaken van 'de pareltjes van Drenthe' als het je uitkomt, en en de andere dag doen alsof je neus bloedt.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989