Home / Fochteloërveen / Actueel /
28-5-2012 Nog een nest raven uitgevlogen


In 2012 broedde in het wetland FochteloŽrveen twee paar raven succesvol. Net buiten het wetland mislukte een legsel van een derde paar in de eifase. Het is goed mogelijk dat er een nalegsel is geweest, maar in het broedseizoen ontbreekt soms de tijd om alles bij te houden. Op de plek is nog wel een paar keer een solitaire raaf gezien. 

Foto Herman Feenstra

Het is opmerkelijk dat de raaf hier vaste voet aan de grond krijgt. Het heeft vast te maken met de enorme afwisseling in het grote natuurgebied: bossen, heidevelden, kleddernat hoogveen, extensieve begrazing en buiten het veen intensieve landbouw, enzovoort. Net als kraanvogels pulken raven met hun grote snavels graag maÔskolven uit de grond. Beide hebben daar perfect gereedschap voor en zijn vaak op maÔspercelen te vinden in het voorjaar.

De vestiging van de zeldzame raaf is opnieuw een bewijs dat grootschalige natuur de toekomst heeft en dat de ecologische hoofdstructuur een goed middel is om zeldzame soorten te behouden in het dichtbevolkte Nederland. Het geld dat hierin wordt gestoken wordt dubbel en dwars uitgekeerd in prachtige soorten die op hun beurt onbetaalbare herinneringen achterlaten bij de bezoekers van het reservaat.  

Twee nesten en zeven jonge raven in het wetland
Twee ravenparen brachten vier en drie jongen groot in het wetland. Momenteel vliegen dus minstens 13 raven rond, dus bestaat een grote kans op een ontmoeting met deze 'reuzenkraai'. Het schorre keelgeluid is kenmerkend en van grote afstand te horen.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989