Home / Fochteloërveen / Actueel /
21-11-2012 Boek FochteloŽrveen klaar!
'Wat je met rust laat, kan groeien', is een motto dat niet alleen geldt voor kraanvogels. De afgelopen jaren is in stilte gewerkt aan een boek over het FochteloŽrveen.

Veel aandacht in het boek gaat uit naar (populatie, ontwikkelingen, kansen van) kwetsbare/zeldzame vogelsoorten in de hoogveenkern en de randzones. Een speciale, zeer uitgebreide katern, is gewijd aan de kraanvogel die vanaf 1999 op voet en vleugel is gevolgd door Herman Feenstra. Honderden waarnemingen zijn vastgelegd, geanalyseerd en uiteindelijk verwerkt in een prettig leesbaar verhaal. We hopen hiermee de betrokkenheid voor deze bijzondere soort te vergroten en tegelijkertijd een basis te leggen voor het officieel aanwijzen van het FochteloŽrveen als broedgebied voor de kraanvogel op de Natura 2000 lijst.

   
   

Daarnaast bevat het boek een verhaal over ontstaan en herstel van het hoogveen en de waterhuishouding, en korte hoofdstukken over reptielen, insecten, flora, cultuurhistorie van het veen en de omliggende gebieden van Ravenswoud en Veenhuizen, alsmede een toekomstverkenning en een analyse van kansen en bedreigingen.

Voor de totstandkoming van de inhoud is gebruik gemaakt van informatie van vrijwilligers en professionals die al jarenlang in het gebied actief zijn, veelal achter de schermen (of struiken). Een aantal van hen is geportretteerd en vertelt over zijn of haar ervaringen en bevindingen. Door het vertellen van deze 'verborgen verhalen' wordt onder meer duidelijk hoe maatregelen in en buiten het gebied, de mogelijkheden voor flora en fauna direct beinvloeden. Daarmee en daarnaast wordt helder hoe groot de waarde is van het werk dat deze mensen doen, zeer bevlogen en geheel belangeloos.

In mei was het ruwe materiaal klaar, maar lieten de kraanvogels weten dat ťťn hoofdstuk nog een mooie uitbreiding zou krijgen. Uiteraard hebben we die gebeurtenissen meegenomen en zelfs gedeeltelijk op foto vast kunnen leggen, dankzij de photoscoop die beschikbaar is gesteld door het Bettie Wiegman Fonds en Zeiss! De vormgeving is afgerond en de bestanden zijn vandaag naar de drukker verzonden. Op 11 december zijn de boeken klaar en op 17 december is er een presentatie.

Het boek is toegankelijk geschreven, rijkelijk geÔllustreerd met foto's en waarnemingsoverzichten en de omvang is 250 pagina's. Het geheel is een eigen initiatief van Herman Feenstra en Harke Kuipers en wordt in eigen beheer uitgegeven. Vormgeving en drukwerk zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Bettie Wiegman Fonds, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON en Vogelbescherming Nederland.

Informatie of bestellen
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar:
boek@hetfochteloerveen.nl
Bestellen? Kan ook, klik hier om naar het bestelformulier te gaandelen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989