Home / Fochteloërveen / Actueel /
Drie dode vrouwtjes in een half jaar tijd!

Het gaat goed met de otter in en rond het FochteloŽrveen. Her en der worden sporen gevonden en wordt af en toe een otter gezien. Buiten het natuurgebied zijn deze prachtdieren echter vogelvrij en wordt er weinig rekening met ze gehouden.

Op de wegen door het veen vallen onnodig veel slachtoffers. Ook op de wegen erbuiten wordt het drukker en zijn zeldzame dieren de klos. Vanmorgen lag er weer een dode vrouwtje otter langs de weg bij de Norgervaart, de derde in een half jaar tijd!


Weer een dode otter bij de Norgervaart, 3 januari 2017

Onze ruimte is erg schaars. Er moet veel beter worden nagedacht over het gebruik ervan. De uitbreiding van Kloosterveen richting Norgervaart zal de komende jaren de otter en veel andere diersoorten in het natuurgebied FochteloŽrveen verder onder druk zetten.

Een natuurgebied houdt voor het leven dat zich daar bevindt niet op bij het bordje. Dieren van het hoogveen hebben ecologische relaties met de omgeving, gaan er eten of rusten er. De inrichting van de buffer rond het FochteloŽrveen verdient veel meer aandacht. Er moet een ruime buffer blijven tussen natuur en menselijke bebouwing om schadelijke effecten te verkleinen.     delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989