Home / Fochteloërveen / Actueel /
5-2-2012 Natuurwet maakt wetlands vogelvrij


Winterse perioden geven het belang aan van rustgebieden voor fauna. Wanneer de omstandigheden zwaar worden, moeten rust-, foerageer- en slaapplaatsen heel goed worden beschermd.

Vorig jaar zorgden helikopters wekenlang voor intensieve verstoring en zijn de kraanvogels vertrokken. Ook afgelopen week vlogen er weer legerhelikopters boven Fochteloo, ditmaal echter gaf de kou de doorslag om te vertrekken.

Momenteel is er dagelijks verstoring van kleine vliegtuigen vanaf Eelde die hier groepen van duizenden rietganzen opstoten. Wetlands en foerageergebieden rond wetlands moeten beter worden beschermd om verstoring terug te dringen.

Als het aan Bleker ligt, krijgen de luchtvaart Eelde, het militair oefenterrein de Haar en nieuwbouw Assen vrij spel, terwijl we Europese verplichtingen hebben en er al een concept beheerplan voor het veen ligt. Alle betrokken partijen zijn het er over eens om ganzenfoerageergebieden aan te wijzen en een no flight area enzovoort, maar Bleker kiest weer eens de richting van een spookrijder.delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989