Home / Fochteloërveen / Actueel /
Zonnepark op water of kwalificerende gans en zwaan

Het zandwingat in Veenhuizen is een heel belangrijke plek voor de ganzen en zwanen van het FochteloŽrveen en veel andere vogels. Vanwege de droogte gebruiken duizenden ganzen het zandwingat in oktober en november 2018 om te drinken en te badderen. Ze vliegen hier af en aan, totdat er in november 2018 wordt gestart met de bouw van een zonnepark.   

Toendrarietganzen drinken en badderen op het zandgat in Veenhuizen 

Slapen op plassen en eten in het boerenland
Ganzen en zwanen slapen en rusten vooral op plassen in het FochteloŽrveen. Zeker vier tot zes soorten kwalificerende niet-broedvogels Natura 2000 van het FochteloŽrveen wijken in koude periodes uit naar de zandwingaten in Veenhuizen en Smilde. Deze grenzen aan het hoogveen, hebben een belangrijke slaap- en rustfunctie en worden periodiek intensief gebruikt door concentraties vogels. Ook het zandgat bij Ubbena wordt de laatste jaren meer gebruikt, mogelijk omdat veel foerageerplaatsen in de buurt van het Esmeer zijn verdwenen door de nieuwbouw in Assen.

Overdag zoeken ganzen en zwanen eten in het boerenland om weer aan te sterken na een lange reis vanuit het hoge noorden. Na enkele weken trekken ze verder en komen er nieuwe ganzen aan.   

Zandwingat Veenhuizen
Het zandwingat in Veenhuizen is al decennia in gebruik als slaapplaats van ganzen en zwanen in het FochteloŽrveen. Zandwingaten zijn vaak diep en houden lang open water en worden tijdens vorst gebruikt als drink- bad-, en slaapplaats. In koude periodes zijn ze dus het enige alternatief voor de ondiepe plassen in het veen die dichtvriezen en worden gebruikt als schaatsbaan.

Het zandgat in Veenhuizen is tevens belangrijk vanwege de gunstige ligging. De percelen die er omheen liggen, worden in de winter intensief gebruikt als foerageergebied, door duizenden kol- en toendrarietganzen en veel andere watervogels als futen, reigers, eenden en meeuwen. Ook dat wordt gefrustreerd door de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd.

ďHeel veel zandgaten -ook buiten de Natura 2000-gebieden- zijn enorm belangrijk voor grote concentraties niet-broedvogels als: futen, eenden, ganzen, zwanen, reigers, maar ook voor steltlopers. Er zitten slaapplaatsen van allerlei vogels op het water, in de rietkraag, struiken en bomen eromheen, omdat het er vaak rustig is. Dit waren de plekken waar ik als kind mijn eerste brilduikers en eerste Canadese gans ontdekte, meeuwen en ganzen ging tellen op slaapplaatsen enzovoortĒ, aldus Herman Feenstra.

In periodes met matige vorst, maar ook met extreme droogte, zie je overdag drinkvluchten van ganzen die naar het zandwingat vliegen. Noodgedwongen, want zeker de helft tot driekwart van de plassen in het hoogveengebied FochteloŽrveen staat momenteel droog.  


Overdag rusten de ganzen en gebruiken ze vooral het centrale deel van de plas. Ze mijden de randen vermoedelijk omdat predatoren hier hun kans proberen te pakken. 


Kleine zwanen maken plaats voor schaatsers en wijken uit naar zandgaten, februari 2011

Waakzaamheid geboden voor alle zandgaten
De gang van zaken op het zandgat Veenhuizen doet de wenkbrauwen fronzen. Zonder vergunning wordt gestart met werkzaamheden op  beschermde rustplaatsen van vogels. Slaapplaatsen van beschermde watervogels en Natura 2000 soorten van het FochteloŽrveen worden verstoord. 


Wilde zwanen op oogstresten, februari 2011

Het idee om vogelrijke zandgaten vol te leggen met zonnepanelen is een bedreiging voor veel vogels. Zandgaten in de buurt van Natura 2000 gebieden zijn extra belangrijk, omdat daar veel kwalificerende soorten in stand moeten worden gehouden.

Er zijn alternatieven genoeg die minder impact hebben op de natuur.      


delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989