Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
Korenburgerveen 2010

Kraanvogels in het
Korenburgerveen 2010.

delen


Wat is een beschermde status als je wordt verstoord, of als er steeds meer foerageergebied verdwijnt? Artikel met adviezen om de zorgplicht van zwanen en ganzen beter gestalte te geven.

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989