Foto's / Kraanvogel / Flora & Fauna
FochteloŽrveen paren 2011-2012


Het broedseizoen 2011 voor de kraanvogels in het FochteloŽrveen was dramatisch. Legsels gingen verloren, omdat de nesten bereikbaar waren, als gevolg van de extreme droogte.

Daarnaast zorgde de droogte en menselijke onoplettendheid voor een brand. De brand werd geblust met hulp van boeren en twee legerhelicopters. Het blussen was nodig, maar had als neveneffect dat er veel verstoring was en bleef. Publiek kwam dagen later terug om te kijken en liep het terrein in. Voor het eerst in elf jaar tijd is geen jong geboren.

2011 2012 2013 2014
territoriumpaar 1 1
broedpaar 3 4
legsel 3 4
nalegsel 1 0
jongen 0 7
jongen groot 0 3


delen

In de afgelopen 25 jaar wordt het beschermde Natura 2000 wintervogels steeds moeilijker gemaakt om veilige foerageer- en slaapplaatsen te vinden.
Hoog tijd voor maatregelen!


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989